hoogte punten uit Barbaratoren

hoogtepunten uit de jaren 1979, 1987, 1988 en 1989

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Jaargang 1 no. 1 Juni 1971

Met genoegen wil het bestuur u het eerste nummer van ons contactorgaan aanbieden. Tot uitgifte hiervan is besloten op de bestuursvergadering van 7-6-71. Pater Nijhof opperde het idee dat door het bestuur met grote instemming werd ontvangen, mede ook omdat pater Nijhof tegelijkertijd aanbood de redactie van dit orgaan op zich te nemen en de uitgifte zonder al te grote kosten mogelijk te maken. Wij zien in de uitgifte van een dergelijk orgaan, dat voorlopig nog op onregelmatige tijdstippen zal verschijnen, de mogelijkheid om de onderlinge goede verhoudingen te bestendigen, eventueel nog te verbeteren, mededelingen te doen omtrent activiteiten en gebeurtenissen, die voor alle leden van betekenis zijn, en ook als een soort kroniek van de vereniging. Vanzelfsprekend is ook voor de leden plaatsruimte beschikbaar. Ruim gebruik hiervan zal op hoge prijs worden gesteld. De verspreiding van ons blad zal voorlopig alleen plaats vinden binnen de kring van fanfare Concordia. Het is te hopen dat de start goed zal zijn, de ontvangers er plezier aan beleven en het contactorgaan mag uitgroeien tot één voor onze leden, maar mogelijk ook voor alle inwoners van Leveroy, onmisbaar periodiek.

Namens het bestuur van Fanfare Concordia,

W. Derks, voorzitter

Fanfare Concordia maakt van de kermis weer eens een grandioos feest !!

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Jaargang 1 no. 1 Juni 1971

Fanfare Concordia maakt van de kermis weer eens een grandioos feest !!

Zoals elk jaar heeft fanfare Concordia ook dit jaar weer de organisatie op zich genomen van de dansfestiviteiten met Kermis. Gezien de uitbreiding van de Kermis met de zaterdag, betekent dit dubbel werk, want ook onze vanouds bekende Beijerse Avond op woensdag in de Kermisweek gaat door. Na veel vergaderen en veel telefoontjes is het bestuur erin geslaagd weer goede orkesten voor alle avonden te krijgen.

Zaterdagavond en Maandagavond begint het dansen in de tent om 7 uur. Orkest: de Moonlights. Deze muzikanten zijn dan juist terug uit Parijs.

Zondagavond beginnen we om 6 uur. Dit belooft een geweldige avond te worden met een enorme drukte. Want dan komen The Specials, aan U allen bekend van de televisie.

En woensdagavond om 8 uur dan slaat de klok voor de grote Beijerse Avond, waarvoor we dit jaar de Edelweisz Kapel uit Herten hebben kunnen contracteren. Wie onlangs nog in Grathem is geweest bij het muziekfestival weet dan tevens dat we op Kermiswoensdag waar voor ons geld krijgen.

Attentie attentie: Willen allen die vrijwillig een taak op zich hebben genomen eraan denken, dat ze tijdig op hun post zijn, bij de entrée, achter de tap, als ober of spoelster. Zijn er moeilijkheden, richt u dan direct tot één der bestuursleden. En onthoud vooral: fanfare Concordia heeft de Kermisdagen broodnodig! Gelukkig is ons werk elk jaar goed beloond. Maar door de grote uitbreiding van ons corps zijn natuurlijk ook de kosten geweldig gestegen. Met Kermis is er een aardig centje te verdienen, tenminste “als we samenwerken”. Voor de Beijers Avond is iedereen vrij! Ieder krijgt de kans zelf aan dit Leveroys festijn deel te nemen.

Mededelingen van kerk- en schoolbestuur

Informatie-stencil 1. Juni 1974

Mededelingen van kerk- en schoolbestuur

Aangezien Leveroy niet beschikt over een eigen parochieblad en wij onze mededelingen en berichten niet allemaal via de Streekbode geplaatst kunnen krijgen, zullen wij in de toekomst regelmatig een informatie-stencil uitgeven, waarin wij u alles zullen vertellen wat de kerk en de school betreft. We hopen dat u ons initiatief op prijs stelt

Kerkhof

Informatie-stencil 1 Juni 1974

Kerkhof

Binnenkort zullen alle houten kruizen van ons kerkhof verdwenen zijn. Alle parochianen hebben ingezien dat dit toch beter is. We zijn hun daar zeer dankbaar voor. Velen hebben twee graven tot één teruggebracht met één mooi wit kruisje. Voortaan hoeven ze ook maat slechts voor één graf het kerkhofrechtengeld à tien gulden te betalen, straks met november. We hopen nu ook dat iedereen het graf mooi onderhoudt. Wij zorgen wel voor het grote onderhoud, waarvoor u jaarlijks betaalt. Maar u moet zelf voor het graf blijven zorgen. Een goede raad: zet er geen wilde grote struiken op, maar mooie kleine plantjes of bloemetjes, zodat we altijd de naam van uw dierbare kunnen blijven lezen. Veel dank voor uw medewerking.

Routine doorslaggevend in damestopper

Routine doorslaggevend in damestopper
WVV maakt kennis met Leveroy

MAASTRICHT – Door een even knappe als verrassende 1-2 overwinning van Leveroy bij medekoploper WVV hebben de Leveroy-dames een goede zaak gedaan. WVV begon als torenhoge favoriet aan dit duel. Daar waar Leveroy de puntjes steeds moeizaam bij el kaar sprokkelde, won WVV elke keer met groot gemak zijn duels. De topper werd aanvankelijk gekenmerkt door een grote nervositeit bij beide teams. Leveroy stelde als eerste orde op zaken, maar speelde voorzichtig met steeds de knip op de verdediging. Tot aan het rustsignaal bleef de stand in evenwicht. Na rust drukte WVV direct meer, terwijl Leveroy
op de counter loerde. Dat resulteerde na tien minuten in een Leveroy-
uitval waarbij Mieke van de Cruys de bezoeksters op voorsprong bracht. WVV moest nu nog meer komen en opnieuw kon Leveroy hiervan profiteren. Het was spelmaakster Els Dings, die na 20 minuten Leveroy in iets rustiger vaarwater
bracht. WVV pakte nogmaals energieker aan en kreeg een kwartier
voor tijd loon naar werken. Na een handsbal kon Ingrid Dupuits de
toegekende strafschop verzilveren. WVV rook succes, maar met kunst
en vliegwerk kon Leveroy verdere schade voorkomen, ondanks een
hele rits corners die weggegeven moesten worden.

Bron: Limburgs Dagblad 29 febr. 1988

 

Kerkmeesterswisseling

April 1978 nummer 53

Ook dit jaar: Kerkmeesterswisseling

De heer M. Kessels, jarenlang trouw lid van ons kerkbestuur, tevens beheerder van het secretariaat van de parochie, is nu toe aan aftreden. Onder grote dank aan de heer Kessels, vragen we langs deze weg aan de parochianen ons personen door te geven dij zij geschikt achten voor de functie van kerkmeester van de St. Barbaraparochie. Daarbij moet wel in acht genomen worden dat deze persoon hoogstwaarschijnlijk belast gaat worden met het secretariaat. In ieder geval kunt U Uw kandidaten bekend maken tot 1 mei uiterlijk. Gaarne in gesloten envelop in de huis-brievenbus van de pastorie, Dorpstraat 4.

Het kerkbestuur

Sportvereniging Leveroy – Veteranen

April 1978 nummer 53

Sportvereniging Leveroy – Veteranen

Op zaterdag 15 april a.s. spelen de veteranen van S.V. Leveroy een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen de familie Kierkels (Zere Bair). Aanvang 19:00 uur

Dankwoord kerkbestuur

December 1978 nummer 61

Dankwoord kerkbestuur

In het afgelopen jaar is er weer van alles tot stand gekomen in en rond ons kerkgebouw, waarbij vele mensen zijn betrokken geweest die onze dank verdienen. Er is hard gewerkt aan de verplaatsing van het H. Hartbeeld, er is een prachtig kruis in ere hersteld in de kerk, vele graven zijn opnieuw opgehoogd op het kerkhof, het kerkhof zelf werd goed onderhouden, de altaartrappen werden uitgebreid, de kerk werd maandelijks goed gepoetst, de collectanten waren altijd present, de verstandhouding was zeer goed, de administratie werd prima verzorgd, de tuin van de pastorie was vaak een klein paradijs….enz. enz. Wij zijn allen van harte dankbaar voor de soms indrukwekkende wijze waarop men zijn taak heeft volbracht. Vooral aan onze dagelijkse medewerker “de köster” brengen wij dank. Hij was er elke dag, vaak drie keer op een dag om alles klaar te maken en HH. missen muzikaal te omlijsten. Veel dank aan hem en zijn echtgenote van het kerkbestuur.

Fanfare Concordia 50 jaar !!

December 1978 nummer 61

Fanfare Concordia 50 jaar !!

Op 7 januari a.s. (zondag) viert Concordia het eerste gedeelte van het 50 jarig bestaansfeest. In mei volgt de rest van de festiviteiten. Nu, zondag 7 januari ziet ’t programma er als volgt uit:

10.00 uur:  Hoogmis, opgeluisterd door dames- en herenkoor en fanfare Concordia.

14.00 uur: concert in zaal Leverona, voor iedereen gratis toegankelijk. U kunt luisteren naar Concordia Leveroy; Aurora Baexem en de Koninklijke Harmonie uit Tegelen.

19.00 uur: feestelijke bijeenkomst in zaal Leverona van en voor alle leden en echtgenoten.

Het bestuur

Nieuwjaar in Leveroy in 1899

 

December 1978 nummer 61

Nieuwjaar in Leveroy in 1899

Elk Leveroys kind schreef in 1899 en daarvoor met de pen in de school een Nieuwjaarsbrief voor de ouders. Soms werd er ook nog één geschreven voor grootmoeder, tante enz. Hier is, aldus de heer Ververs, de mijne uit 1899:

Lieve ouders, Zalig Nieuwjaar roep ik vol vreugde U toe. Geve God U dit jaar Zijn besten Zegen. Leeft nog vele jaren tevreden en gelukkig en bezit eens een hooge plaats in den Hemel. Dit wenscht van harte Uw dankbaar kind, Louis Ververs

De brief bestond uit een mooi vel papier, versierd en gekleurd met een prentje, met bv. een engeltje, vogeltjes enz.

Uit de geschiedenis van Leveroy

December 1978 nummer 61

Uit de geschiedenis van Leveroy

Kerstvakantie was er niet op school in de vorige eeuw in Leveroy. Alleen oudejaarsdag was vrij. De kinderen gingen op die dag “noejaor zingen”. Ze gingen in groepen van deur tot deur en na ’t zingen van een liedje ontvingen ze noten, kastanjes, appels, moppen, “ringskes” en krentenbroodjes. Geen huis werd overgeslagen. Men zou zulks kwalijk hebben genomen. Men ging eerst naar de kerk, dan naar pastoor, kapelaan en de bovenmeester en dan tot ver op Maxet en vervolgens de rest van het dorp. De gaven werden gestopt in een korf of een grote schort van moeder, die de kinderen om ’t middel werd gebonden.

Liedjes die de kinderen van Leveroy bij het “noejaorszinge” voor de deuren der huizen ten gehore brachten:

  • Noejaor, noejaor zeut, het verke heet weer vout, eine kromme rök, ich bèn (bv.) Janse ziene vlök.
  • Ich kwaam d’r aangegaon, al mot ei pötje traon, vrouw laot mich neet lang der staon, ich mot nog ein huuske wieër gaon.
  • Ich kwaam d’r aangeloupe, ich zaag ’t ziër rouke, ich zaag al aan den ovewis, det d’r get gebakken is, is ter niks gebakke, den gèèf mich ‘ne korf met appele, is tèè korf te groeët den gèèf mich get in miene sjoeët.
  • Vrouw, vrouw, gèèftj dedjer lang lèèft, dedjer riek en zalig wèèrtj (soms er achter) dedj uch ’t humme aan ’t gaat klèèftj.

de onschatbare waarde van het ongehuwde priesterschap.     

December 1978 nummer 61

Sinds de dames Donker en Kortenhorst  zomaar de beroepsgeheimen van hun overleden echtgenoten op straat hebben gegooid, ben ik weer dubbel en dwars overtuigd van de onschatbare waarde van het ongehuwde priesterschap.                               Pastoor Nijhof, Leveroy

Fanfare Concordia 50 jaar !!

Januari 1979 nummer 62

Fanfare Concordia 50 jaar !!

In januari 1929 werd onze fanfare opgericht! Vijftig jaar lang hebben mensen geprobeerd deze vereniging levend te houden. En het is hen gelukt. Met vallen en opstaan, met hard werken en organiseren, met overleggen en samenspraak, kan Leveroy nu na 50 jaar zeggen: we hebben een goede fanfare, een goed bestuur, een goede direkteur en veel goede leden. Leveroy mag trots zijn op dit muziekgezelschap dat in de laatste jaren onder leiding van de heer H. Wolters triomf na triomf heeft gevierd. Proficiat fanfare Concordia. Ga zo door ! Want Leveroy kan niet zonder fanfare. Onze gemeenschap wordt koud en kil als niet af en toe de harmonieuze klanken van Concordia over ons dorp worden uitgestrooid als confetti. Bedankt ook Concordia voor al die opluisteringen in kerkelijk en maatschappelijk verband, bedankt voor al die muziek, al die vorming. Dank aan alle direkteuren, alle besturen van 50 jaar, dank aan alle muzikanten. Tot slot; u hebt ’t zo vaak gespeeld dat lied, U hebt ’t zo vaak ten gehore gebracht bij feesten en festiviteiten. Vandaag schrijven we ’t ter ere van U Concordia in dit blad en terwijl wij schrijven zingen we ’t met ons hart: LANG ZULLEN ZE LEVEN IN DE GLORIA!!                             JB. Nijhof, pastoor-beschermheer

Uit de goeie oude tijd van Leveroy

Januari 1979 nummer 62

Uit de goeie oude tijd van Leveroy

Het was Leveroyse kermis. Op zondag kwam een troep Nederweerter jongelui kermis vieren en maakten het hier een daar wat bont. Een grote troep jongelui uit Leveroy ging de Nederweertenaren opzoeken bij “Liesjes” in ’t café. Een woeste vechtpartij ontstond. Er vielen nogal flinke klappen maar ook ’t interieur van Meutjes café leed eronder, terwijl geen ruit heel bleef. De politie kwam er maar niet achter wie de ruiten had vernield. ENKELE MAANDEN LATER !!……… ’t Is zondag. Kapelaan zit in de biechtstoel onder de Mis van de pastoor. Het was kapelaan Geurts. Opeens hoort iemand buiten de biechtstoel dat de kapelaan iets te luid vraagt: “wat zeese dao, bie Liesjes de roete ingeschlage ??” En dat verhaal ging van mond tot mond: “Haves Sjengske heet bie Liesjes de roete ingeschlage”. Niet veel later vertrok Sjengske met de familie naar de Meierei.

Uit: vertellingen van Ververs

Hoogte punten Leveroy 1978

Januari 1979 nummer 62

Rond de Barbaratoren 1979 – 1980

Hoogte punten Leveroy 1978
– 26 maart: kruis en crucifix in ere hersteld
– 17 april: 50 jarig huw. Fr. Geraets en G. Heynen
– 2 mei: Ria Vestjens heeft met Leveroy’s dameselftal al 35 keer gescoord.
– 17 juni: direkteurswisseling bij fanfare Concordia. De “grote” onvergetelijke vader maakt plaats voor de muzikale zoon Theo.
– 1 –  5 augustus: KVW Leveroy in teken van Walt Disney Land
– 4 augustus: Leveroy vreest de komst van een mammoet bedrijf pluimvee.
protesten naar de gemeente.
– 25 augustus: schutterij Sint Barbara viert 350 jarig bestaansfeest en krijgt de
koninklijke erepenning.
– 13 september: Député Mastenbrok komt op de pastorie en luistert naar de
wensen van 2 burgemeesters en van Leveroy.
– 14 oktober: kinderen van Leveroy schrijven brieven over verkeersveiligheid naar commandant rijkspolitie van Nederweert.
– 15 december: receptie drumband schutterij wegens behalen Limburgs kampioenschap

Na 34 jaar levensteken met Kerst van frontsoldaat…

Januari 1979 nummer 62

Na 34 jaar levensteken met Kerst van frontsoldaat……..

Bij de familie Raemakers aan de Dorpstraat nummer 80, kwam in de kerstweek nog een prachtige kaart aan met de volgende tekst:

“Ik vond Uw adres in een oud boek. Ik weet niet of U nog woont op de boerderij. Daar was ik met kerst 1944; 14e en 15e King’s Royal Hussars (van de tanks, weet U nog?) Hartelijke groeten aan allen in Leveroy van Peter G. Ainsworth”.

Tot zover het korte berichtje op de kaart. Het zou leuk zijn als vele mensen uit Leveroy een klein levensteken terug gaf aan deze man die mede ons dorp heeft bevrijd. Hier is dan zijn adres:

Peter G. Ainsworth,
6 Shawbrook Close
Euxton (Near Chorley)
Lancashire
England

En vervolgens, antwoord uit Engeland:

De engelse soldaat die tijdens de oorlog bij de fam. Raemakers aan de Swelstraat was en die met Kerstmis een kaart stuurde schreef onderstaande brief aan Anita Meuwissen als antwoord op een brief die zij hem schreef.

Bedankt voor je brief, ik wou dat ik in het Nederlands naar jou kon schrijven, net zo goed als jij in ’t Engels schrijft. Ik ben nu getrouwd en heb 4 kinderen in de leeftijd van 25, 23, 20 en 15 jaar. Ze heten: Paul, Martin, Sally en Andrew. Mijn vrouw Cicley is onderwijzeres. Ik heb veel kaarten gekregen van de mensen uit Leveroy. Ik vond ’t geweldig. Ik zal proberen Leveroy te bezoeken, want mijn grote wens is jullie allemaal nog eens weer te zien. Bedank alle mensen die een kaart hebben gestuurd en zeg dat ik zal proberen gauw te schrijven,

Je toegenegen,

Peter G. Ainsworth.

Koster Frenken 25 jaar in dienst van onze parochie

Januari Februari 1979 nummer 63

Koster Frenken 25 jaar in dienst van onze parochie

Op zondag 11 februari zal er weer feest zijn in onze parochie. Tijdens de Hoogmis zal de fanfare aanwezig zijn en ook zullen het dames- en herenkoor een meerstemmige H. Mis uitvoeren. Dit keer o.l.v. de heer Professor Gubbels met aan ’t orgel de heer P. Ament. U begrijpt ’t al natuurlijk. Onze koster viert dan zijn 25 jarig jubileum als koster van de Sint Barbaraparochie. Op 11 februari willen we dat vieren met een Hoogmis uit dankbaarheid en daarna een receptie in de kerk. U bent dan allemaal daar en U kunt dan allemaal even onze koster de hand drukken . Want de bedoeling is dat iedereen hem persoonlijk kan feliciteren en bedanken. Want iemand die 25 jaar zo trouw de parochie heeft gediend, die verdient ook ons aller grote dank. De koster was een trouwe koster, die door dik en dun, door weer en wind, door sneeuw en ijzel, altijd aanwezig was en altijd op tijd aanwezig was. Wij zijn trots op hem, die in deze tijd nog zoveel liefde voor de kerk heeft. Het kerkbestuur biedt hem en zijn familie daarom deze feestdag ana. Wij hopen dat er velen aanwezig zullen zijn. De koster die voor duizenden bij lief en leed heeft gewerkt en gespeeld, moet nu ook kunnen rekenen op heel de parochie. Hij heeft onze grote hulde dubbel en dwars verdiend.

Namens het kerkbestuur, Joh. B. Nijhof, pastoor

Leveroy in de belangstelling in de raad van Baexem

Januari Februari 1979 nummer 63

Leveroy in de belangstelling in de raad van Baexem

Aan de inwoners van Leveroy,

In de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Baexem voor de dienst 1979, staat omtrent de relatie van de gemeente Baexem tot het kerkdorp Leveroy het volgende vermeld:

Zoals bekend strekt de zelfstandige gemeenschap Leveroy zich uit over het grondgebied van Nederweert, Heythuysen en Baexem (circa 20 inwoners). Gelukkig mag worden geconstateerd dat de betrokkenheid t.o.v. het kerkdorp Leveroy de laatste jaren is gegroeid; hetgeen ondermeer gestalte heeft gekregen in de medewerking aan onderstaande projekten waarvan de jaarlijkse lasten voor rekening van de gemeente Baexem komen, t.w.:

Bijdrage in de nieuwbouw gemeenschapshuis “Leverona”:                    705,00
Reconstructie Parallelweg annex straatverlichting:                            22.750,00
Toekenning van een jaarlijkse subsidie aan diverse
verenigingen naar rato van een aantal deelnemende
inwoners uit Baexem ad                                                                          930,00
—————
                                              TOTAAL PER JAAR                          f. 24.385,00

Bovendien heeft de gemeente Baexem in relatie tot de gemeenschap Leveroy, in het verleden een bijdrage ad f. 31.500,00 toegekend voor de totstandkoming, de verlegging en de verbreding van de Beemderhoekweg in het kader van de ruilverkaveling. Daarnaast is een bijdrage ad f. 4.000,00 toegekend in de kosten van aanleg en inrichting van een nieuw sportterrein aan S.V. Leveroy, welke bijdrage is gefinancierd uit de reserve “bovenwijkse voorzieningen”.

Wij vertrouwen er gaarne op, dat Uw raad de stelling blijft onderschrijven dat deze levenskrachtige gemeenschap Leveroy waar mogelijk – en naar evenredigheid – ook onzerzijds gemeentelijke medewerking en ondersteuning verdient”.

In de vergadering van 12 december 1978 heeft de Raad van de gemeente Baexem positief op deze tekst gereageerd. Bovendien heeft de Raad in dezelfde vergadering een nieuwe verordening inzake het algemeen subsidiebeleid aanvaard, waarin ondermeer is vermeld dat ten aanzien van Leveroy bij raadsbesluit een nieuwe verdeelsleutel zal moeten worden vastgesteld voor wat betreft de subsidiering van de Leveroyse verenigingen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAEXEM

De wethouder,                     De Burgemeester

F.C. Peeters                          J.J.H. Hannen

Leveroy in de belangstelling van de Gemeenteraad van Heythuysen

Januari Februari 1979 nummer 63

Leveroy in de belangstelling van de Gemeenteraad van Heythuysen

Geachte inwoners van Leveroy,

Met deze publikatie zou het gemeentebestuur van Heythuysen een traditie willen vestigen. Eenmaal zal het dan wel de eerste maal moeten zijn. Welke traditie dan wel ?

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad van iedere gemeente in Nederland in algemene bewoordingen het wel en wee van de betreffende gemeente. Zo ook de gemeente Heythuysen. Rondom de behandeling van de ontwerp-gemeentebegroting 1979 zijn er vele discussies geweest in het hoogste bestuurscollege van Heythuysen, de gemeenteraad. Veel raadsleden hebben meerdere malen de aandacht gevestigd op Leveroy en de specifieke problemen van deze gemeenschap.

De begeleidende brief van het College van Burgemeester en Wethouders gaf de aanzet voor deze belangstelling. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op de positie van Leveroy binnen de gemeente. Na een beschrijving van de kern (circa 1100 inwoners, waarvan circa 170 op Heythuysens gebied op een totale oppervlakte van plm. 1260 ha. naar de grenzen van de parochie, waarvan plm. 360 ha. op Heythuysens gebied) wordt op een aantal zaken bijzonder ingegaan. Zo worden de verdiensten geprezen van de Parochie en de Gemeenschapsraad Leveroy, die regelmatig wensen en suggesties inzake de leefbaarheid van het dorp kenbaar maken.

De noodzaak om de volgende fase van het bestemmingsplan Leveroy (Leveroy II, omvattende 44 woningen, uit te voeren in 3 fasen) snel te laten beginnen, wordt andermaal aan de orde gesteld. Ondanks aanvankelijke bezwaren bij het Provinciaal Bestuur hebben wij goede hoop dat wij binnen afzienbare tijd “groen licht” krijgen voor deze bebouwing achter de Liesjeshoek en de Kerkstraat. Het is te betreuren dat wij in dit kader nog steeds geen “groen licht” hebben. Ook de financiële ondersteuning van de vele bloeiende verenigingen van Heythuysen wordt onderstreept. Aan jaarlijkse subsidies wordt voor Leveroyse verenigingen in totaal f. 8.371,75 geraamd. Tenslotte wordt de raad in deze brief geïnformeerd over de kapitaallasten, die in de begroting zijn geraamd voor reeds gerealiseerde voorzieningen in Leveroy, tot een totaalbedrag van f. 40.495,11 per jaar.

De raad heeft met buitengewone belangstelling kennis genomen van deze gegevens. In de discussies rondom de begrotingsbehandeling heeft verder de verkeersveiligheid in de bebouwde kom Leveroy centraal gestaan en die op de weg naar Heythuysen toe. Wederom is aangedrongen om bij de bevoegde instanties een snelle subsidietoezegging te bepleiten voor de reeds lang geplande reconstructie van de Leveroyseweg (laatste fase over 1,9 km). Studie om nu reeds één fietspad langs de oude weg aan te leggen heeft helaas opgeleverd dat dit technisch niet haalbaar is, afgezien van de financiële nadelen. Omdat het gemeentebestuur toch een concrete bijdrage wilde leveren aan de verkeersveiligheid is in de raadsvergadering van 21 december 1978 besloten om, nu subsidie voorlopig dreigt uit te blijven, dan maar voor eigen rekening 285 meter Kerkstraat binnen de bebouwde kom te reconstrueren. Deze financiële zware beslissing werd unaniem genomen. Alle raadsleden deelden blijkbaar de mening van ons College dat maatregelen dringend noodzakelijk waren. Dat de kapitaallasten van deze reconstructie (totaal begroot op f. 300.000,–) de gemeentebegroting jaarlijks met f. 37.000,– zullen belasten is daarvan dan wel de consequentie. De uitvoering van dit werk zal hopelijk voor de aanstaande zomer zijn uitgevoerd. Dat zal afhangen van het verkrijgen van de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Natuurlijk zal de uitvoering het nodige ongemak geven tijdens het werk maar het resultaat zal dit ongemak snel doen vergeten. Het gemeentebestuur vertrouwt in ieder geval dat de dan inmiddels in totaal bedragende lasten circa f. 85.000,– per jaar voor Leveroy goed besteed zullen zijn. Wij zijn in ieder geval van oordeel dat wij Leveroy nooit uit ’t oog en zeker niet uit ’t hart mogen verliezen. Met deze publikatie hopen wij dit juist aan de direkt betrokkenen te hebben duidelijk gemaakt. Door dit jaarlijks te doen, zou een goede traditie gevestigd kunnen worden.

Heythuysen 11.1.1979
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEYTHUYSEN

De secretaris                De burgemeester
Mr. G. vd Bijl                 J.J.H. Hannen

TWEE PRIJZEN KLEURWEDSTRIJD “DE LIMBURGER”

Januari Februari 1979 nummer 63

TWEE PRIJZEN KLEURWEDSTRIJD “DE LIMBURGER”. Wij feliciteren Leny Wijers, Luitstr. 12 en Miranda Verwielen Sillenhoek 9, van harte dat zij ook behoren tot de gelukkigen, die een prijs hebben gewonnen bij de Kerstkleurwedstrijd van het dagblad “De Limburger

Nieuws van Handboogschutterij “DE VRIENDENKRING”

Februari 1979 nummer 64

Nieuws van Handboogschutterij “DE VRIENDENKRING”

Toon Claessen is 30 jaar lid van de “Vriendenkring”. Door zijn vakmanschap heeft hij vele jongere leden aangetrokken, die tegen hem opkeken zoals jonge voetballers opkijken tegen Johan Cruijff. Toon was daarbij een sympathieke schutter die plm. 13 jaar “koning” was en vanzelfsprekend ook de eretitel “keizer” meedraagt in ’t rijke arsenaal van successen die hij als handboogschutter overal oogstte. Een en ander werd nog weer eens aangehaald tijdens de jaarvergadering, waarbij eerst één minuut stilte in acht werd genomen ter nagedachtenis van ere-voorzitter Jac Hanssen die afgelopen jaar is overleden. Op deze vergadering werden Thijs Reynders en Wil Timmermans herkozen in het bestuur en kreeg Toon Claessen weer de opdracht zijn zetel waar te maken – zoals altijd – in de zestal-commissie. Voorzitter Thijs Reynders deelde mede dat op 3 en 4 februari vierkamp is in Nederweert en dat de heer Wels uit Schijndel lessen komt geven, instructies komt doen voor alle handboogliefhebbers.

Uw verslaggever

Karnaval in Leveroy

Februari 1979 nummer 64

Karnaval in Leveroy

’t Is dan eindelijk zover: de Leveroyse verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is geresulteerd: Karnaval 1979. Op de volgende bladzijden leest U er alles over. Wij wensen de initiatiefnemers, medewerkers en stille achtergrondwerkers van harte proficiat. En wij hopen natuurlijk dat de Bonte-Bal-Avond van de Losböl helemaal zal slagen. En dat het een avond wordt van hoogstaande humor, van grappige clownerie, van bonte wervelende muziek, van gek-doen en samen blij zijn. De redaktie van de “Barbaratoren” heeft daar alle vertrouwen in, temeer omdat men geen parels voor zwijnen heeft gegooid maar degelijk werk heeft trachten te leveren. Wij zien dan ook allen met spanning uit naar deze eerste grote Leveroyse bonte-bal-avond. En wij hopen dat deze avond wordt: De knal der knallen.

Redaktie

Sportvereniging Leveroy Spaar mee !!!

Februari 1979 nummer 64

Sportvereniging Leveroy Spaar mee !!!

Sinds kort is er een nieuwe aktie nl. het sparen van lege doosjes en pakjes van sigaretten merken en shag. Ze zijn geld waard voor onze voetbalclub SV Leveroy. Hieronder staan de merken die in aanmerking komen:

Javaanse jongens
Javaanse jongens de Luxe
Everest Menthol
Everest Filter
Roxy
Roxy Dual
Roxy Dual Extra light
Roxy dual Menthol
Roxy special
Samson shag

Misschien kunt U dit ook doorvertellen op het werk of op school en zodoende ook buitenstaanders voor deze aktie van Leveroy te interesseren. U kunt alles dan inleveren bij: E. Wetemans (café), of bij één van de bestuursleden. De aktie loopt voorlopig tot 1 mei 1979.

De heer Leunissen, J. kerkmeester af.

Maart 1979 nummer 66

De heer Leunissen, J. kerkmeester af.

Kandidaatstelling

Volgens het door het kerkbestuur zelf opgesteld rooster in 1974, is nu de heer J. Leunissen toe aan aftreden. Wij danken hem voor de plezierige wijze waarop wij altijd met hem hebben kunnen vergaderen. Deze woorden zijn niet als cliché bedoeld. De heer Leunissen was een goede medebestuurder, die zijn verantwoordelijkheid kende en een benijdenswaardig democraat is. Hij paste wonderwel in het kerkbestuursteam en wij zien hem dan ook niet graag vertrekken. Maar, zoals zijn voorgangers, houdt hij zich ook aan de vastgestelde regels en daarom zal hij komende zomer deze functie neerleggen. Dat betekent dan tevens dat er een nieuw kerkbestuurslid moet komen. Daartoe krijgen alle parochianen weer de gelegenheid. U moet dan vóór 1 april van dit jaar in gesloten enveloppe Uw voordracht bezorgen aan de Pastorie Dorpstr. 4. Uit Uw voordracht zullen dan twee kandidaten worden voorgesteld aan het Bisdom Roermond. Dus graag vóór 1 april van dit jaar.

Het kerkbestuur

Help !!! 

Maart 1979 nummer 66

Help !!!           Oranje         S.O.S. Driehoek

Alle bejaarden in de bejaardenwoningen hebben thuis een in oranje uitgevoerde S.O.S. driehoek, waarop met grote letters staat : HELP !! Als een bejaarde mens in nood is kan hij deze driehoek – indien hij daartoe nog de mogelijkheid heeft – vóór het raam plaatsen. Voorbijgangers die zo’n oranje driehoek zien staan, weten dan meteen dat er iets gaande is en dat er accuut geholpen moet worden. ’t Is maar dat we dit allemaal weten. Dus die driehoek is geen versiering, maar een noodkreet om hulp. Help dan ook door bv. familie en buren te waarschuwen.

Reservering bouwterrein voor de bouw van een semi-bungalow

Maart 1979 nummer 66

Reservering bouwterrein voor de bouw van een semi-bungalow te Leveroy

Er komen drie bungalowterreinen beschikbaar van gemeentewege op de gronden die de gemeente enige tijd geleden heeft aangekocht van de St. Barbaraparochie. Hiervoor komen alleen in aanmerking personen uit Leveroy ofwel zij die een sociale of economische band met Leveroy hebben. Een economische band is er als men werkt bij een bedrijf dat i Leveroy gevestigd is; een sociale band is er wanneer men eerste graad familierelaties (ouder/kind) in Leveroy heeft of gehuwd is met iemand die een dergelijke band met dit kerkdorp heeft. Al deze mensen kunnen vanaf maandag 12 maart 1979 aan B en W een bouwterrein ter reservering vragen. Dit dient te geschieden door middel van een op de afd. Gemeentewerken, Kerkstr. 47, verkrijgbaar formulier, dat zorgvuldig dient te worden ingevuld en vóór 31 maart 1979 bij B en W moet worden ingeleverd. Een situatietekening ligt op de afdeling gemeentewerken, waar U ook inlichtingen kunt krijgen. Dus vóór 31 maart 1979.

Gemeente Nederweert

LVB – Limb. Vrouwenbeweging – Leveroy

Maart 1979 nummer 66

LVB – Limb. Vrouwenbeweging – Leveroy

Donderdag 22 maart 8 uur in Leverona:

Demonstratie-avond over verfraaiing van uw huis, verzorgd door schildersbedrijf G. Delissen. Hun zaak bestaat dan 10 jaar en ze willen aan deze avond een feestelijk tintje geven en tevens een kleine attentie aanbieden. Onder de pauze wordt koffie met vlaai gepresenteerd. Ook uw echtgenoot of andere gezinsleden zijn op deze avond van harte welkom.

Kindervakantiewerk 1979

Maart 1979 nummer 66

Kindervakantiewerk 1979

Dit wordt gehouden in de week van 6 – 10 augustus 1979. Zoals U weet gaat de gemeente het terrein achter de zaal eens een goede beurt geven. Gaten en kuilen worden geslecht, stenen, glaswerk en andere gevaarlijke zaken worden allemaal opgeruimd. Daarvoor in de plaats komt er minstens 2000 m2 prachtig speelterrein vrij. In de rechterhoek, gezien vanuit de zaal komt een tennisveld. Dat betekent, aldus de gemeente, dat er dit jaar geen activiteiten kunnen plaats vinden achter de zaal vanaf het moment dat men met de vernieuwing begint. ’t Nieuwe ingezaaide gras moet rust hebben om tot ontwikkeling te komen. Als na de renovatie alles in orde is, heeft men van de gemeente verlof nodig om het tennisveld te gebruiken, maar van het kerkbestuur om de rest van ’t Huitje te gebruiken. Wij hopen dat ‘t al met al een mooi fatsoenlijke aanwinst is voor de kern van ons dorp vooral ook omdat de gemeente zorgt voor een nieuwe passende beplanting. Het KVW moet dit jaar dus ook een ander onderkomen zoeken. U zult daar nog nader van horen.

Altaar één meter voorwaarts

April 1979 nummer 68

Altaar één meter voorwaarts

Wij willen de heer Sjra Schreurs heel bijzonder bedanken voor het prachtig trappen-geheel dat hij maakte en waardoor ons altaar in de kerk één meter naar voren kwam. Meer ruimte achter de priester voor koren en de priester nog dichter bij de mensen, zoals ’t ook hoort. Namens heel de parochie veel dank voor dit mooie werkstuk.

Het Kerkbestuur

nieuwe kerkmeester

Mei 1979 nummer 69

Tot nieuwe kerkmeester is benoemd de heer Sef Leunissen, Oudenhofweg 5, Leveroy. We heten hem van harte welkom en brengen nogmaals de grootste dank aan de heer Sjeng Leunissen die meer dan 13 jaar de kerkgemeenschap in Leveroy op een uitstekende wijze heeft gediend !!

Het Kerkbestuur

Successen van Fanfare Concordia

Mei 1979 nummer 69

Successen van Fanfare Concordia

1948: 1e prijs in 4e afd. o.l.v. direkteur P. Ament
1957: 1e pr. lof der jury en direktieprijs o.l.v. de heer van Dooren.
1969: 1e pr. met prom. En Lim.kampioen in 4e afd. o.l.v. de heer H. Wolters sr.
1971: 2e plaats in de landelijke finale K.R.O.-Tournooi o.l.v. heer H. Wolters sr.

En verder werde de volgende successen geboekt telkens o.l.v. direkteur H. Wolters sr.

1972: 1e pr. met prom. En Limb.Kampioen in de 3e afd.
1974: 1e pr. met prom. En Limb.Kampioen in de 2e afd.
1976: 1e pr. met prom. En Limb.Kampioen in de 1e afd.

Thans musiceert Concordia in de afd. UITMUNTENDHEID.

Een nieuw vaandel, een nieuwe Concordiastraat en de onvoorstelbare moed van twee burgemeesters

Juni 1979 nummer 70

Een nieuw vaandel, een nieuwe Concordiastraat en de onvoorstelbare moed van twee burgemeesters

U weet ’t allemaal, Concordia kreeg een nieuw mooi vaandel, Concordia kreeg ook een straat van de Raad der Gemeente Heythuysen; dat zijn allemaal heerlijke berichten. Maar de grote vraag is en blijft: komen er ook woningen aan die Concordiastraat. Hierboven staat “de onvoorstelbare moed van twee burgemeesters”. Wij weten nl. dat onze beide burgemeesters alles op alles hebben gezet om woningen in Leveroy te krijgen. Wij weten zelfs ook, dat dit de laatste tijd gebeurt met de moed der wanhoop. Want ergens in Maastricht is men er niet zo voor te vinden om de kleine kernen uit te breiden. Toch vinden onze beide burgemeesters dat Leveroy recht heeft op uitbreiding van het woningenbestand. En dat kan nu de Concordiastraat er komt met een kleine moeite; maar niet iedereen die daarover iets mag zeggen denkt er zo over ! Er is zelfs van hogerhand hier en daar meer tegenwerking dan medewerking, zo lijkt ons. Daarom spreken wij ook van “onvoorstelbare moed van twee burgemeesters”. Zowel de heer A. Kessels als de heer J. Hannen moeten vaak vechten tegen de bierkaai. Zij willen van Leveroy een fatsoenlijk dorp maken maar vinden dwarsliggers op hun weg, mensen die op verre afstand van Leveroy en vaak niet op de hoogte van de situatie gewoon botweg wetten en voorschriften toepassen, waardoor ze een dorp boycotten. We hopen dat onze burgemeesters de moed niet verliezen en dat ze overtuigd zijn dat heel Leveroy hen waardeert voor al die moeite. En daarom volhouden, anders blijft Leveroy nergens. Immers, in augustus moeten we al één leerkracht afstoten omdat er te weinig kinderen zijn. En om te zien hoe Leveroy leegloopt, lees onderstaand staatje, waarin staat hoeveel bruidspaartjes hier konden blijven wonen sinds 1973. Daarom moeten we samen met de burgemeesters doorzetten om vergunning voor woningen in en rond de straat van de eenheid, de Concordiastraat, te krijgen.

Hoeveel jonge paartjes konden blijven wonen in Leveroy ????

Juni 1979 nummer 70

Hoeveel jonge paartjes konden blijven wonen in Leveroy ????

In 1973 van de 13 slechts 3, in 1974 van de 11 slechts 1, in 1975 van de 9 slechts 2, in 1976 van de 13 slechts 2, in 1977 van de 12 nog 5 (uitbreiding P. de Fauwestr.), in 1978 van de 10 slechts 2 en in 1979 van de 5 tot nu toe nog niet 1 ?!?!

Is dit duidelijk ? Velen willen blijven, maar kunnen niet!!!! Mogen niet m.a.w. ’t wordt hen onmogelijk gemaakt.

Schutterij Sint Barbara

Juni 1979 nummer 70

Schutterij Sint Barbara

Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 22 maart jl. werd, naar aanleiding van voorstellen gedaan op de jaarvergadering, de heer Nic Janssen benoemd tot erebestuurslid van de schutterij. De oud-voorzitter, de heer M. Verlaek werd benoemd tot erevoorzitter van de schutterij Sint Barbara. Onze hartelijke gelukwensen.

Tijdens het jaarlijkse koningschieten, op 29 april gehouden, was het de heer Thijs Brentjens die het juiste bolletje wist te raken en daardoor koning werd van schutterij Sint Barbara voor het seizoen 1979-1980. Dit is voor de heer Thijs Brentjens de tweede achtereenvolgende maal dat hij de koningstitel haalde. Alweer: onze hartelijke gelukwensen !!! Tot slot: onze nieuwe voorzitter is de heer G. Stals die wij alle succes toewensen in de komende periode zowel voor de schutterij als voor de drumband. Gefeliciteerd !!!

Jong Nederland Leveroy organiseert geen jeugddansen

Juli 1979 nummer 71

Jong Nederland Leveroy organiseert geen jeugddansen

Jong Nederland organiseerde ieder jaar met de kermisdagen het jeugddansen voor de jeugd van 12-16 jaar. Dit jeugddansen dat bestond uit discodansen, bleek niet in een behoefte te voorzien. Er was – vooral de laatste jaren – weinig tot geen belangstelling voor. Ook het jeugddansen dat Jong Nederland in november j.l. met de K.P.J. organiseerde bleek niet aan te slaan, alhoewel er een prima orkest was. We menen hieruit de conclusie te mogen trekken dat de Leveroyse jeugd van 12-16 jaar er niet op zit te springen dat er in Leveroy disco- of jeugddansen georganiseerd wordt. Dit is dan ook de reden dat wij dit jaar geen jeugddansen organiseren met de kermis. Wij willen het best maar het is (schijnbaar) niet (meer) nodig.

Leiders en leidsters Jong Nederland Leveroy

Belangrijke mededeling van het Groene Kruis voor alle inwoners

Juli 1979 nummer 71

Belangrijke mededeling van het Groene Kruis voor alle inwoners

In de jaren dertig zijn sommige mensen zeer bij de tijd geweest en uiterst slim. Zij hebben toen het Groene Kruis in Leveroy opgericht. Eén van die oprichters leeft nog, nl. de heer Frits Geraets aan de Barbarastraat. Wat hij toen gedaan heeft met die anderen dat is een zegen en blijft een zegen voor Leveroy, en dat moet ook een zegen blijven. Het motto van de oprichters van het eerste uur was: allen voor allen !! In 1939 heeft Leveroy zich officieel aangesloten bij het Limburgse Groene Kruis en dus bestaat het G. K. Leveroy dit jaar 40 jaar, een feit dat in de jaarvergadering niet gevierd maar wel herdacht wordt. Het Groene Kruis heeft onschatbare verdiensten gehad voor Leveroy, zeker in de barre T.B.C. tijd toen vele mensen een beroep moesten doen op het Groen Kruis, omdat er vele bedlegerig waren en hulp nodig hadden. Dat was in de jaren 1939-1945. De wijkzuster had toen alleen voor Leveroy handen vol werk.  Langzaamaan zijn we al die positieve zaken van het Leveroyse Groene Kruis een beetje vergeten en daarom is het misschien te verklaren dat niet alle mensen lid zijn in 1979. Voorheen was iedereen lid. Daarom doen wij ook nu een beroep op U allen. Wordt of blijft lid van het Groene Kruis, ook als er straks een wijziging komt in de wetgeving en als al het kruiswerk gaat vallen onder de algemene wet bijzondere ziektekosten. Toch moet U dan lid zijn of worden ! Want wij kunnen U niet missen en wij kunnen dus zeker het Groene Kruis niet missen, want er moet een plaatselijk contact blijven en er moet een bijdrage van de leden blijven omdat het Rijk niet meer geld wil steken in het kruiswerk. En wie niet meedoet zal straks toch een flinke bijdrage moeten storten, een bijdrage die zeker 2,5 maal de contributie zal bedragen. Dus lid-zijn is en blijft belangrijk !!!! En denk er ook aan: bij de contributie die U nu betaald als lid, daar doet de overheid (de gemeenten) het dubbele bij !! Vandaar: in de komende weken komen de leden van het bestuur bij U aan de deur en vragen U om lid te worden. Wij hopen dat iedereen dan overgaat tot het lidmaatschap van het Groene Kruis, dat U elk moment van de dag nodig kunt hebben.

Het Bestuur

Wethouder Stals

Juli 1979 nummer 71

Wij feliciteren de heer G. Stals met zijn uitverkiezing en benoeming als wethouder. Wij hopen en verwachten dat hij voor heel Leveroy van onschatbare betekenis gaat worden. Wij weten dat dit nacht- en dagwerk vraagt. Maar wij blijven vertrouwen dat hij zich elk moment helemaal inzet voor Leveroy en ook voor heel de gemeente Nederweert. In goed samenspel met zijn collega’s moet de heer Stals zijn sporen kunnen verdienen als wethouder van de gemeente Nederweert. Het is een verantwoordelijke taak. Wij wensen hem sterkte, kracht en Gods zegen.

Tennisbanen klaar

Augustus 1979 nummer 72

Leveroy heeft nu ook een tennisterrein. ’t Huitje is op een waarlijk bewonderenswaardige wijze gedeeltelijk omgetoverd tot een excellent veld waar de tennisliefhebbers hun sport kunnen beoefenen. En dat blijkt ook wel, want soms is men om half zeven ’s morgens al bezig de eerste sets te veroveren en nauwkeurig de back-hand uit te proberen. Wij willen de gemeente Nederweert van harte bedanken voor deze realisatie. Wanneer straks het hele Huitje de schoonmaakbeurt heeft gehad en wanneer dan ook andere terreinen vrijkomen voor sport en spel van Jong Nederland en voor de kinderen van Leveroy, dan pas zal men ook ontdekken dat het ter hand nemen van het Huitje door gemeentebestuur in samenwerking met het kerkbestuur een zeer goede zaak is en een schot in de roos is geweest. Wij hopen dat de tennisvereniging een prachtige groep sportieve mensen zal zijn, wij hopen verder dat in de toekomst de rest van het Huitje zal worden gebruikt door Jong Nederland, door het KVW en door onze kinderen, op een wijze Leveroy waardig. Want ook zal het gemeentebestuur van Nederweert zorgen dat het hele Huitje constant onderhouden wordt, gemaaid, geschoffeld en alles wat daar bij hoort. Zelfs een behoorlijke aanplanting staat op het gemeentelijk programma. Nogmaals: onze grote hartelijke dank voor dit alles: en voor de gebruikers: succes, sportiviteit, en…veel humor en vreugde!!

Pater Joh. Emmanuel Nijhof, pastoor.

 Peuterspeelzaal nu definitief

December 1979 nummer 76

Peuterspeelzaal nu definitief

Inderdaad, de peuterspeelzaal is ere n men ging van start op 20 november 1979 in het Groene Kruisgebouw. Als peuterleidster is aangesteld: mevr. Helma van der Geld uit Heythuysen. Er is nog geen naam voor de peuterspeelzaal gevonden. Maar hieraan kan ook iedereen meedoen en wel tot 15 december a.s. U moet dan de naam die U mooi vindt of uitgedacht hebt sturen naar één van de bestuursleden. Wie die bestuursleden zijn, dat kunt U vinden in deze Barbaratoren op de volgende bladzijde. Als bestuur willen we wel alle mensen bedanken voor hun gaven in geld en speelgoed. Bruikbaar speelgoed kunt U nog brengen in de speelzaal. Ook het bestuur van het Groene Kruis en de wijkzuster bedanken we voor de geweldige medewerking. Tevens dank aan diverse instanties die een geldelijk bedrag hebben gegeven. Zijn er nog ouders die hun peuter(s) op willen geven dan zijn er inschrijvingsformulieren verkrijgbaar op het sekretariaat Past. De Fauwestr. 31, of doorgeven aan één der bestuursleden. We hopen dat de peuterspeelzaal zal blijven voldoen aan een grote vraag van vele mensen uit Leveroy.

Het bestuur

25 jarig jubileum van mejuffrouw Lies Schreurs

December 1979 nummer 76

Zondag 3 februari en vrijdag 8 februari 1980 groot feest……

Want…. Dan vieren we het 25 jarig jubileum van mejuffrouw Lies Schreurs als kleuterleidster van onze kleuterschool. We komen daar nog op terug in de Barbaratoren van januari. Maar nu weet U al dit: op zondag 3 februari de Hoogmis uit dankbaarheid en op vrijdag 8 februari ’s avonds om 8 uur receptie in zaal Leverona.  En iedereen is welkom, van harte !! Vooral degenen die een stuk van hun jonge jaren doorbrachten onder de beschermende handen en de liefdevolle zorg van mej. Lies Schreurs.

Fanfare Concordia vierde ook jaarfeest….

Kerstmis 1979 nummer 77

Fanfare Concordia vierde ook jaarfeest….

Zaterdagavond 8 december vierde onze fanfare het jaarfeest. Ook was er eerst een H. Mis met opluistering door leden van de fanfare en sommige stukken werden door de hele fanfare uitgevoerd. We hebben genoten van prachtige muziek, een mooi afgewogen sereen geluid en een fijne, chique klank. Werkelijk een avondmis om de Heer van alles te loven en te prijzen. De feestavond werd verder voortgezet met een zeer mooie film over het 50 jarig bestaan. De heer J. Peulen, die deze film heeft gemaakt en die er passende muziek bij gezocht heeft, heeft ook werkelijk eer van zijn werk. Juist datgene wat voor het nageslacht bewaard moet blijven, kwam steeds in de film sterk naar voren. Filmtechnisch waren er prachtige opnamen bij. Werkelijk een waardevol bezit deze film van de heer J. Peulen. De rest van de feestavond was er dansen en stond er een – weer door Truus – verzorgd koud buffet klaar voor alle leden en hun echtgenotes. Voor sommige leden is het die avond laat geworden maar dat mocht ook, want men was naar de kerk geweest en de andere dag was het zondag, dus……..uitslapen.

Redaktie

Schutterij Sint Barbara………….uniformenfonds

Kerstmis 1979 nummer 77

Schutterij Sint Barbara………….uniformenfonds

Tijdens de laatste ledenvergadering op 23 november j.l. werd definitief besloten tot de aanschaf van nieuwe uniformen. Daar dit een enorme financiële belasting is voor de vereniging werd tijdens het Sint Barbarafeest het “uniformenfonds” opgericht. Als eerste actie voor dit fonds wordt op 11 januari a.s. een gehuwdenbal georganiseerd (ook ongehuwden zijn van harte welkom). De leden zullen binnenkort bij U aan de deur komen voor de voorverkoop van toegangskaarten voor deze dansavond. Tenslotte maken bestuur en leden van de gelegenheid gebruik om U via de “Barbaratoren” te danken voor de steun in het afgelopen jaar, die wij van U mochten ontvangen en wij wensen U een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 1980 toe.

Bestuur en leden van Schutterij Sint Barbara

Uit de geschiedenis van Leveroy

Januari 1980 nummer 78

Uit de geschiedenis van Leveroy

Tot nu toe wordt een oorkonde uit 1244 aangezien als het oudste schriftelijke gegeven van Leveroy. In juni 1244 is er nl. vastgesteld waarop de abdis van Thorn en het klooster van Thorn recht hadden o.a. in Leveroy. Leveroy, althans het gedeelte dat nu valt onder de gemeente Baexem, hoorde onder Thorn. Men vindt in die oorkonde dan ook het volgende: de molen van “Leiverlo” was in bezit van de abdis. Die molen was een watermolen en lag bij de Oudenhof. Ze werd in 1880 afgebroken en ze heeft in de circa 650 jaar dat ze hier heeft gestaan een grote rol gespeeld in onze geschiedenis. We hebben nooit een kasteel gehad, maar “De hof van Leverlo”, zoals de watermolen genoemd werd, werd vanaf circa 1290 tot tenminste 1340 bewoond door een adellijke familie, die rond 1300 een grote rol hebben gespeeld in heel Midden-Limburg.

Aldus: Johan Slabbers – Houtsberg

Huldiging

Februari 1980 nummer 80

Huldiging

Tijdens de jaarvergadering van de Vriendenkring is gehuldigd dhr. Martinus Brentjens uit de Dorpstraat. Hij kreeg de zilveren speld behorende bij zijn 25-jarig lidmaatschap. Voorzitter Th. Reijnders prees hem om zijn volledige trouw aan de vereniging. Als verenigingsman heeft hij, aldus de voorzitter, enorme grote verdiensten voor de Vriendenkring.

Peuterspeelzaal ’t Leivertrönke

Maart 1980 nummer 81

Peuterspeelzaal ’t Leivertrönke

Op zondag 9 maart is er ’s middags van 2-5 uur een open dag van de peuterspeelzaal. Iedereen is deze middag van harte welkom. Van de regio Weert zullen wij informatiemateriaal krijgen en de heer H. Verlaek zal ons een filmpje vertonen, gemaakt in onze peuterspeelzaal. Inmiddels is ook een naam gekozen. Uit de ingezonden namen heeft het bestuur uitgezocht de naam: “’t Levertraantje”. Maar iedereen was het er over eens dat de naam in het Leivers nog beter zou klinken en zodoende is het geworden: “’t Leivertrönke”. We willen alle inzenders van harte bedanken voor hun moeite. In de nabije toekomst komen enkele plaatsen vrij op de peuterspeelzaal. Ouders die hun peuters graag geplaatst zien kunnen deze nu opgeven. Het is zowel voor de ouders, de peuter en de werkgroep prettig dit tijdig te weten. Dinsdag- en donderdagmorgen zijn er altijd inschrijvingsformulieren te verkrijgen in de speelzaal en bij de secretaresse, Past. De Fauwestr. 31. Tot zondag van 2-5 uur in de speelzaal.

De werkgroep

Ere wie ere toekomt

April 1980 nummer 82

Ere wie ere toekomt

Meester P. Ament, oud-hoofd van onze Lagere School, heeft voor 30 jaren werk bij het Groene Kruis uit handen van de regionale voorzitter dhr. Jeukendrup uit Haelen, de zilveren legpenning gekregen met draagspeld b.g.v. de jaarvergadering van het Groene Kruis. Ere, wie ere toekomt. Meester P. Ament heeft op een stille, niet in het oog vallende wijze onze gemeenschap via het Groene Kruis 30 jaren gediend. Het was uit grote erkentelijkheid dat hij deze eer kreeg. Wij wensen hem daarmee van harte proficiat! Geve de goede God, dat hij samen met zijn echtgenote nog heel lang mag genieten van alle tekenen van dankbaarheid die hij heeft gekregen. Want naast deze legpenning wordt zijn leven, zijn persoon en zijn familie ook al gesierd met het erekruis Pro Ecclesia en Pontifice en met de legpenning behoren bij het ere-burgerschap van de gemeente Nederweert. Allemaal tekenen die een geslaagd leven symboliseren.

Redaktie

Uit “De geschiedenis van Leveroy”   1332 De kerkelijke ban

April 1980 nummer 82

Uit “De geschiedenis van Leveroy”   1332 De kerkelijke ban

In 1332 waren Elisabet van Leverlo en haar zonen Johannes en Nicolaas en Theodorus en Reynoldus pacht verschuldigd aan de abdis van Thorn. De abdis maande hen aan deze pacht te betalen want anders zouden ze in de kerkelijke ban vallen. Ze weigerden echter, en vielen in de kerkelijke ban. In alle kerken die onder de abdij van Thorn vielen moest deze ban worden afgekondigd, vóór de Mis, ná het evangelie en nog eens ná de communie, terwijl de klok daarbij geluid moest worden. Ze weigerden nog eens en de ban werd nóg eens verscherpt: niet alleen werden ze buiten de kerk gehouden maar ook buiten de gemeenschap. Men mocht niet meer laten malen op hun watermolen, niets van hen kopen of pachten, geen vee in hun weiden laten scharen, geen kleren of schoeisel voor hun maken, geen water of vuur geven en hen zelfs niet groeten.

Aldus: Johan Slabbers

Beeld terug

Mei 1980 nummer 83

Beeld terug

Ons Maria-beeld is na 20 jaar terug in Leveroy. Eindelijk is het kerkbestuur van Haler-Uffelse ertoe overgegaan dit uitgeleende beeld terug te geven, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Wij danken iedereen die meegeholpen heeft om dit beeld terug te krijgen van harte. Het beeld is in de twintiger jaren door de fam. Verstappen aan de kerk geschonken b.g.v. een 50 jarig huwelijksfeest. Kunstenaar Thissen uit Roermond is er de schepper van. Het is van hout en het is een uitbeelding van Maria met het onbevlekte hart. Mij dunkt dat het nu vooraan in de kerk naast de communiebank een waardige plaats heeft gekregen.

Pastoor Nijhof

Zondag 8 juni: Sakramentsprocessie

Juni 1980 nummer 84

Zondag 8 juni: Sakramentsprocessie

Inderdaad: zondag a.s. houden wij de jaarlijkse sakramentsprocessie door het dorp met als route: Dorpstraat, Kerkveldstraat, P. de Fauwestraat, Dorpstraat, kerk. Willen alle mensen langs deze route de vlag uitsteken? Ik roep ook allen op tot een eerbiede deelname aan de processie. In het bijzonder zijn de schutterij en de fanfare uitgenodigd alsmede allen die een taak hebben op deze dag. Met een beetje goed weer kan het weer een fijne processie worden, Leveroy en onze parochie waardig.

Pastoor J. Nijhof A.A.

Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888

Juni 1980 nummer 84

Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888

Leveroy, 26 dec. Heden morgen werden bij het ontwaken eenige persoonen alhier onaangenaam verrast o.a. de dienstknecht van den landbouwer P. Gubbels wiens kleederen men in zijne slaapkamer, waar hij ter ruste lag, had ontvreemd, benevens ene portemonaie met zuur verdiend geld en zijne zilveren horloge met dito ketting en verder de kinderen van den landbouwer M. Op Hey te Maxet-Heythuysen grenzende aan Leveroy die ook hunne kleeding die zij ’s avonds tevoren hadden uitgedaan, uit hun slaapvertrek misten. In den loop van den dag worden deze onder hout verborgen teruggevonden. Op beide plaatsen werd den toegang door verbreking verschaft. Ook zijn de aan een kapelletje en aan een kruisbeeld geplaatste offerblokken opengebroken en van hun inhoud beroofd. Yzeren breektuigen werden gevonden.

Beste lezer, u ziet, ook in die tijd waren er al onbetrouwbare medeburgers. Is er nou werkelijk zoveel veranderd? Onbetrouwbaren, dieven en oneerlijke mensen zullen er wel altijd blijven, hoe jammer dit ook is voor ons en onze gemeenschappen………

Afscheid en benoemingen

Juni 1980 nummer 84

Afscheid en benoemingen: mevr. K. Wolters-Peeters neemt nu als lerares taakverlichting definitief afscheid van onze basisschool. Wij danken haar voor haar plichtsgetrouwe opvatting van haar taak zeer hartelijk. In deze functie is nu benoemd mevr. L. Huskens-van Melick die tevens per 18 aug. a.s. voor 4 schooltijden is benoemd. Voor de 2 extra schooltijden aan de kleuterschool is benoemd mevr. Lemmen-Boonen. We hopen dat de teams op beide scholen straks met goede moed en een fijne geest zullen beginnen aan de vorming, de opvoeding en het onderwijs van en aan onze kinderen.

Voorlichtingsavond Limagas

Oktober 1980 nummer 88

Voorlichtingsavond Limagas

In verband met de gasdistributie die nu ook spoedig in Leveroy op gang komt, is het nodig dat de bewoners tijdig van alles op de hoogte worden gesteld. Welnu: er komen mensen van Limagas om U alles te vertellen en wel op donderdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur in zaal Leverona. Daarna zal burgemeester Kessels met zijn wethouders aanwezig zijn om met de bevolking een gesprek te voeren over alles wat men maar weten wil. Alle inwoners zijn hierbij van harte uitgenodigd. De gemeenschapsraad draagt zorg voor de organisatie van deze avond.

Mededelingen gemeentebestuur Heythuysen

Oktober 1980 nummer 88

Mededelingen gemeentebestuur Heythuysen

Burgemeester en wethouders delen het volgende mede:

Ondanks de gewijzigde planologische inzichten, waarbij de verdere uitbouw van kleinere kernen sterk moet worden afgeremd, heeft de raad van de gemeente Heythuysen toch besloten op 21 november 1979 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Leveroy II”, gelegen ten zuiden van de Kerkstraat. De totale capaciteit van dit plan omvat 44 woningen t.w.:

  • 31 eengezinswoningen in twee bouwlagen, vrijstaand of gekoppeld;
  • 9 bungalows
  • 4 bejaardenwoningen.

De realisering zal echter in fasen moeten plaats vinden en afhankelijk zijn van grondverwervingsmogelijkheden. In zijn vergadering van 19 augustus j.l. heeft daarom de raad het principebesluit genomen om in 1981 in Leveroy 16 woningwetwoningen en 4 bejaardenwoningen te bouwen. Zes woningwetwoningen zullen worden gebouwd in de Liesjeshoek, deel uitmakend van het bestemmingsplan “Leveroy I”. De overige woningen komen in het nieuwe plan “Leveroy II”. Er is echter nog nodig: goedkeuring van Gedeputeerde Staten en toewijzing van het benodigde bouwcontingent. Alle ijzers staan echter in het vuur.

w.g. Burgemeester en Wethouders van Heythuysen.

Hartelijk dank aan bloemenleveranciers,

November 1980 nummer 89

Hartelijk dank aan bloemenleveranciers,

De hele zomer door heeft de kerk bloemen gekregen van de parochianen. En dat wil heel wat zeggen. Dat spaart heel veel uit, want bloemen zijn duur en de kerk behoort nu eenmaal niet tot de meest vermogende instellingen van onze gemeente. We willen daarom allen bedanken die gratis bloemen brachten. Een heel bijzonder woord van dank richten we gaarne tot de familie Corsten-Reijnders, die ontzettend veel gladiolen naar de kerk hebben gesjouwd. Veel dank voor deze gulle gaven, waar we zeer fijn de kerk mee hebben kunnen sieren. En zo zien we toch telkens weer dat veel Leveroyse mensen het hart op de goede plaats hebben zitten.                                                                                           Kerkbestuur

Damescomité fanfare Concordia

December 1980 nummer 90

Damescomité fanfare Concordia

Wat is het damescomité ? Het is een aanvulling op het bestuur van de fanfare en wel voor de typisch vrouwelijke taken. Wij verzorgen bv. de koffietenten tijdens de feesten en zorgen voor eten voor de hulpen tijdens de kermis. Wij gaan proberen wat geld in het laadje te brengen, zodat wij de fanfare financieel wat kunnen steunen. Wij proberen dit door middel van akties bv. de verjaardagsaktie !!

Wat is nu de verjaardagsaktie ?
Iedere inwoner van Leveroy die jarig is, bezorgen we een kaartje. En wordt U 65 jaar, dan krijgt U ook een kleine attentie.

Wat wij van U vragen is:
Wilt U ieder jaartje dat U telt
voor ons omzetten in geld.
Wij vragen een cent voor ieder jaar,
zó krijgen wij wat bij elkaar !!

Deze aktie gaat in per 1 januari 1980 en natuurlijk is Uw leeftijd strikt persoonlijk en houden wij die geheim! Bij voorbaat hartelijke dank.

Damescomité

Nijhof 25 jaar priester

December 1980 nummer 90

Op 21 december 1980 is ‘t 25 jaar geleden dat onze pastoor de
Zeer Eerw. Heer J.E. Nijhof Tot priester werd gewijd.

Bij gelegenheid van dit 25-jarig Priesterjubileum zal op 21 dec. a.s. om 10.00 uur een plechtige H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Aansluitend vindt ook daar de receptie plaats.
Wij stellen het zeer op prijs U tijdens de H. Mis en receptie te mogen begroeten.
Het kerkbestuur van de St. Barbara-parochie:

L. van Roy
L. Timmermans
M. Kessels
M. Kwaspen, secr.
J. Leunissen

Leveroy, november 1980

SV Leveroy huldigt drie kampioenen

 

Januari 1987 nummer 168

SV Leveroy huldigt drie kampioenen

De drie mensen, die op Nieuwjaarsdag tijdens de instuif gehuldigd werden, zijn dit jaar de “ware” kampioenen van SV Leveroy, kampioenen van trouw, vastberadenheid en clubliefde. Har van Roy kreeg van voorzitter J. Vestjens het bronzen schild. Hij was 25 jaar lid van de vereniging en heeft zich  gedurende 10 jaar onverdroten ingezet voor het damesvoetbal. Voor de andere twee matadoren kwam het hoofdbestuur zelf naar Leveroy. Jo Moonen ontving de zilveren speld, die hem met ere werd toegekend. Hij was 30 jaar lid, 20 jaar bestuurslid, lange tijd voorzitter en hij organiseerde 15 jaar het Toto- en Lottowezen. Goud was er voor Wim Ottenheym. Hij was 30 jaar lid, 25 jaar penningmeester en 27 jaar bestuurslid. Hun verdiensten werden onder woorden gebracht door voorzitter J. Vestjens, en de waarnemend voorzitter van de KNVB stak niet onder stoelen of banken hoezeer de KNVB ingenomen is met mensen als deze, die in een niets ontziende ijver trouw blijven aan de vereniging. Pastoor Nijhof sprak van de goede diensten die zij daarmee ook aan de hele gemeenschap hebben bewezen door zich vooral voor de jeugd zoveel jaren belangeloos in te zetten. Het voor deze gelegenheid gevormde huisorkest onderstreepte met daverende serenades de woorden van de sprekers. De kampioenen werden gefeliciteerd en opgenomen in de voortreffelijke, sportieve feestvreugde van deze Nieuwjaarsdag.

Redaktie

Schutterij Sint Barbara

Maart 1987 nummer 170

Schutterij Sint Barbara

De Bondsvoorzitter van de Kantonale Bond E.M.M.-Weert was tijdens de jaarvergadering van Schutterij Sint Barbara hoogst persoonlijk naar Leveroy gekomen op vrijdag 6 februari j.l. om drie leden van de Schutterij te onderscheiden. Frans Janssen, de stille, noeste werker en trouwe schutter kreeg de gouden versierselen, omdat hij 50 jaar lang zijn beste krachten had gegeven voor Leveroy’s oudste vereniging. De Bondsvoorzitter noemde hem een voorbeeld voor de jonge generatie en sprak de wens uit dat Frans nog heel lang mocht genieten van de eer die hem deze avond met recht werd toegekend. Hein en Jac Verlaek, tweelingbroers, hebben de schutterij 25 jaar gediend. Zij ontvingen de zilveren onderscheiding. Bondsvoorzitter van Hoef: “Deze twee toch nog betrekkelijk jonge mensen hebben in een nieuwe tijd de oude schutterij St. Barbara over de drempel gedragen naar de jaren tachtig en daarvoor verdienen zij alle lof”. Tevoren had pastoor Nijhof de allergrootste hulde gebracht aan Nick Janssen, die liefst 65 jaar lid was van de schutterij. Vanaf 1922 trok Nick met zijn schutters naar concoursen en feesten. Als schutter, als achteropschutter, als winnaar van het Oud Limburgs Schuttersfeest. Maar vooral ook als vriend, als zorgend bestuurslid en als medemens. “Trouw in alle tijden” aldus pastoor Nijhof. Nick, die alle onderscheidingen inmiddels heeft gekregen, ontving op deze avond een herinneringswandbord met inscriptie.

Redaktie

Seniorenvereniging

Maart 1987 nummer 170

Seniorenvereniging

De Ouderenvereniging van Leveroy zal vanaf heden heten “Seniorenvereniging”. Dat is beslist tijdens de jaarvergadering. Het bestuur van de Seniorenvereniging ziet er als volgt uit: voorzitster is mevr. A. Ament-Creemers, sekretaris is dhr. H. Weijers, die tevens fungeert als penningmeester. De overige leden zijn: mevr. T. Slots-Thijssen, mevr. M. van de Moosdijk-Camp en dhr. C. Korten.

Oma Breukers op Ere-podium b.g.v. 90ste verjaardag

April 1987 nummer 171

Oma Breukers op Ere-podium b.g.v. 90ste verjaardag

Op 16 maart j.l. was het 90 jaar geleden dat Maria Breukers geboren werd. Dit verdient wel enige vermelding. Haar leven stond in het teken van werken en kerken. En nu nog op haar hoge leeftijd blijft zij monter en vitaal zorgen voor haar gezin, dat wel kleiner is geworden, maar toch nog de nodige aandacht vraagt. Met een vanzelfsprekende opgewektheid gaat zij door het leven. Belangstellend en met veel interesse blijft zij het wel en wee van kinderen en kleinkinderen en ook van heel Leveroy volgen. Haar grote geloof is voor allen een voorbeeld hoe een mens na een “vol” leven toch tevreden en gelukkig kan zijn. Op de dag dat zij 90 werd, kreeg zij bezoek van het gemeentebestuur, van de pastoor en van allen die haar lief zijn en haar een warm hart toedragen. Wij wensen dat zij nog een tijdje bij ons kan blijven en wij feliciteren haar van ganser harte met haar 90ste verjaardag. Tot volgend jaar, als God belieft!

P.J. Nijhof

Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt

Mei 1987 nummer 172
Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt

Op 5 april j.l. stonden het gemeenschapshuis en de peuterspeelzaal in het brandpunt van de belangstelling. Burgemeester Jacobs was daartoe naar Leveroy gekomen. De uitbreiding van het gemeenschapshuis en de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal waren de aanleiding, dat vele genodigden aanwezig waren in de voor deze gelegenheid sfeervolle ruimte van zaal Leverona. Na over en weer geluisterd te hebben naar woorden van dank en waardering, opende de burgemeester de nieuwe peuterspeelzaal. Wij, als redaktie, feliciteren van harte het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Leverona alsmede het bestuur van de Peuterspeel. En wij hopen, verwachten en wensen dat vele ouderen, jongeren en kinderen in de toekomst gretig gebruik zullen maken van deze zeer praktische, vernieuwde accommodaties.

Redaktie

Opmerkelijke dingen van Fanfare Concordia

Mei 1987 nummer 172
Opmerkelijke dingen van Fanfare Concordia

Tijdens de jaarvergadering van Fanfare Concordia heeft Sjra Houben het gouden insigne ontvangen van de F.K.M. en de L.B.M. Sjra heeft 40 jaren lang getoond een buitengewoon trouw lid te zijn van Concordia. Hartelijke gelukwensen. Bij dezelfde gelegenheid ontving Ria Wetemans het zilveren insigne van de F.K.M. en de L.B.M. Zij presteerde het om 10 jaar onafgebroken lid te zijn van de drumband van Concordia. Ook voor haar gelden onze gelukwensen. Hubert Mestrom is na 27 jaar afgetreden als bestuurslid. En natuurlijk werd hij voor al het werk, al het vergaderen en zijn grote inzet benoemd tot erelid. Gefeliciteerd Bèr!! In zijn plaats koos de vergadering tot bestuurslid: Petra Niessen-Verlaek. Wij wensen haar veel succes toe, temeer omdat zij het eerste vrouwelijke bestuurslid is in de geschiedenis van fanfare Concordia. En voor de goede orde vermelden wij nog dat de heren Jo Corsten en Ton Meuwissen herkozen werden als bestuurslid.

Handboogschutterij “De Vriendenkring”

Mei 1987 nummer 172
Handboogschutterij “De Vriendenkring”

Voor het eerst in het 63-jarig bestaan van onze vereniging, hebben we dit jaar een koningin. Wies Reijnders was op zondag 26 april te sterk voor alle heren en schoot in 35 pijlen 311 punten. Tweede werd Thijs Reijnders met 303 punten en derde Wil Reijnders met 301 punten.

Nieuw onderkomen schutterij St. Barbara

Augustus 1987 nummer 175
Nieuw onderkomen schutterij St. Barbara

Het zal feest zijn in Leveroy op 15 augustus 1987. Eindelijk heeft schutterij St. Barbara dan een geheel eigen onderkomen. Na drie eeuwen een eigen home, een eigen schuilplaats, een eigen dak boven het hoofd. Burgemeester Jacobs zal dit schuttersonderkomen, gelegen aan de schietboom (Sillenhoek) openen op genoemde datum. En deze voor de schutterij belangrijke gebeurtenis begint om 16.00 uur in het clublokaal café Wetemans. Na het officiële gedeelte is er op zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus vanaf 14.00 uur de mogelijkheid tot inschieten van drietal of zestal kaarten voor het Dorpsschieten dat op zondag 16 augustus wordt uitgeschoten. Iedereen is van harte welkom, jong en oud, man of vrouw. De kosten hieraan verbonden zijn f. 2,50 p.p. per kaart. Het reglement kunt U alvast inzien op de volgende bladzijde van deze aflevering van “Rond de Barbaratoren”. De redaktie wenst schutterij St. Barbara alle goeds voor de toekomst met de hartelijke felicitaties b.g.v. de opening van het eigen, nieuwe onderkomen.

Vergadering oudercommissie

Oktober 1987 nummer 177
Vergadering oudercommissie

Over enige weken zullen de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe basisschool een aanvang nemen. De lokalen aan de Pastoor de Fauwestraat moeten ontruimd worden en na de herfstvakantie krijgen de kleuters les in een lokaal aan de Dorpstraat. E.e.a. kan eerst na enige noodzakelijke verhuizingen. Ook organisatorisch zullen er enige maanden ongemakken zijn. De ouders zullen middels een algemene ouderavond van de Oudercommissie op 14 okt. nader geïnformeerd worden. Aanvang 20.30 uur. Alle ouders, binding hebbende met onze basisschool, zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Nog meer nieuws uit de basisschool

Oktober 1987 nummer 177

Nog meer nieuws uit de basisschool

Groep 7 is door de voorronde gerold van een kwis die jaarlijks door de Rabobanken wordt georganiseerd. (ong. 120 scholen) Op 14 okt. zullen zij het in de Oranjerie op moeten nemen tegen nog 17 andere scholen. Een panel van leerlingen o.l.v. dhr. Arits wensen wij veel succes. Na het tot twee maal toe succesvol optreden voor de NCRV-radio en het voetbaltournooi in Duitsland gaan ze zich nu ook nog storten op het bankwezen, aldus een lachende voorzitter van de plaatselijke Rabobank.

Houten kleedlokaal SV Leveroy wordt stenen kleedlokaal

April 1988 nummer 182
Houten kleedlokaal SV Leveroy wordt stenen kleedlokaal

De afgelopen week heeft de raad van de gemeente Nederweert positief gereageerd op het verzoek van SV Leveroy wat betreft de nieuwbouw kleedlokalen. Een lang gekoesterde wens van bestuur en leden gaat nu in vervulling. Meteen na afloop van de competitie 87/88 wordt begonnen met de afbraak van de houten lokaliteit, zodat vóór aanvang van het nieuwe seizoen er een gloednieuw, stenen kleedlokaal staat. Dat betekent dat er in 3 maanden tijd hart gewerkt zal moeten worden. Als dit stenen kleedlokaal er staat dan is het sportcomplex “Henseveld” voltooid, maar voordat het zover is: alle hens aan dek !!

Op de Ere-tribune

Mei 1988 nummer 183
Op de Ere-tribune

Mevr. Frenken-van Eijck is 90 jaar geworden, mevr. Breukers-Peeters maakte de 91 vol en mevr. Geurts-Wijnen werd onlangs 92 jaar. Alle drie verdienen een plaats op de ere-tribune. Zij verkeren gelukkig nog in goede gezondheid, zij hebben nog steeds volop belangstelling voor het lief en leed van heel onze gemeenschap Leveroy, ze zijn alle drie nog heel helder van geest en ze zijn voor ons allemaal nog een teken, dat een mens, zelfs op zo’n hoge leeftijd het leven nog zinvol kan vullen met zorgen en werken. Vandaar onze hartelijke gelukwensen, ook aan de kinderen en kleinkinderen. Mogen ze alle drie in de avond van hun leven nog veel geluk en blijdschap ondervinden van allen, die hen een warm hart toedragen.

Pastoor J. Nijhof

Pater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheiden

Mei 1988 nummer 183
Pater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheiden

Terwijl Toon Claessen in zijn huis aan de Maxeterdijk de koninklijke versierselen ontving van burgemeester Hannen, moest pater Tjeu Baetsen vanuit Namibië naar Kaapstad om aldaar de koninklijke onderscheiding te ontvangen. Beiden hebben dit verdiend. Toon was 40 jaar bestuurslid van de Handboogvereniging, waarvan hij 13 keer koning was en nog steeds keizer. Pater Tjeu Baetsen werkte 40 jaar als rasechte missionaris in Afrika. Wij feliciteren beiden van harte alsmede hun families.

Heilig Hartbeeld waardig in ere herstel

Juni 1988 nummer 184
Heilig Hartbeeld waardig in ere hersteld

Willem van Vliet uit Nederweert/Eind, kundig vakman, van alle markten thuis en niet te beroerd om een dag op te offeren voor de parochie Leveroy, heeft op een prachtige wijze ons Heilig Hartbeeld buiten op het gazon van de kerk, opgeknapt. Complet met nieuwe kroon. Het ziet er nu weer mooi uit, dit beeld uit de twintiger jaren, dat eerst stond bij de ingang van de door de Duitsers verwoestte kerk en nadien op het kruispunt Kerkstraat-Liesjeshoek. ´s Avonds, als het verlicht wordt is het voor velen een lust voor het oog, zeker nu Willem van Vliet het de oorspronkelijke crême-witte kleur heeft teruggegeven. Wij danken hem dan ook van harte voor dit mooi stuk afgeleverd werk. Samen zullen we trachten het in ere te houden.

Kerkbestuur Leveroy

Uit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te Levero

Juni 1988 nummer 184

Uit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te Leveroy

Leveroy 25 juli 1925: Bij de kerkconsecratie te Leveroy zag het kerkplein er door de aangebrachte versiering mooi uit. Een prachtige dubbele ereboog stond voor den ingang der kerk en vormde als het ware eene kroon boven het heerlijk nieuwe Heilig Hartbeeld. Een schitterende illuminatie verlichtte in den avond het kerkplein, terwijl een prachtig vuurwerk herhaaldelijk een glansvollen zachten gloed wierp op den heerlijken toren en het majestueuze H. Hartbeeld.

Uit bovenstaand bericht mogen we concluderen dat het H. Hartbeeld in juli 1925 is aangekocht, geplaatst en geïntroniseerd.

Pastoor J. Nijhof

Basisschool “De Zonnehof” een juweeltje

Juli 1988 nummer 185
Basisschool “De Zonnehof” een juweeltje

Als in deze dagen de oplevering plaatsvindt van de nieuwe Basisschool aan de Past. De Fauwestraat, dan heeft Leveroy er een prachtig gebouw bij gekregen. We mogen zeggen: een juweeltje, waarin kinderen en leerkrachten zich thuis moeten kunnen voelen. Het was een heel karwei voor het bestuur, voor de bouwcommissie, beiden onder leiding van de niet aflatende ijver en aktiviteit van dhr. J. Peulen. Maar ze kunnen trots zijn op het bouwwerk, zoals het er nu staat. Hun werk is beloond. Er staat een uitnodigende school in Leveroy, prachtig ingericht, ruim van licht en geschikt gemaakt voor allerlei soort aktiviteiten, die in het moderne onderwijs een plaats hebben gekregen. De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 23 september. Op donderdag 22 september is het de “dag van de kinderen”. Op zaterdag 24 september open kijkdag voor allen. U moet van die gelegenheid gebruik maken. U kunt zich dan overtuigen dat hier een school staat met allure, een school met uitstraling, een school ook waar onze kinderen zich happy moeten kunnen voelen. U krijgt nog nader bericht van de gebeurtenissen tijdens de drie officiële, feestelijke openingsdagen !!

Pastoor J. Nijhof, sekr. Schoolbestuur.

Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag

Oktober 1988 nummer 188
Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag

Het was weer een echte Leveroyse avond. Een prachtige H. Mis, een brief van Hare Majesteit de Koningin, met toepasselijke woorden overhandigd door burgemeester A. Jacobs uit Nederweert, een pastoor, die de jubilaris een “wonder van Leveroy” noemde, de buurt die bij monde van dhr. L. van Roij zich niet onbetuigd liet en door buurtkinderen proviand en bloemen liet aanrukken, een fanfare die pittige muziek maakte, een mannenkoor dat geheel in de stijl Limburgse volksliedjes presenteerde en als klap op de vuurpijl de 100-jarige zelf, die met de stem van een officier de leiding nam bij het zingen van een oud Grathems volkslied. (Grathem is nl. de geboorteplaats van Jean!) Dit waren de ingredienten van een onvergetelijke avond voor opa en vader Jean Corsten. Een avond, prettig en innemend geleid door Monique, één van de kleinkinderen. Inderdaad: om nooit te vergeten. Met intense belangstelling voor alles wat gezegd werd, liet de 100-jarige dit feest over zich heen gaan, waarbij hij ruim en volop trakteerde op koffie, vlaai en een drankje. In de huldiging werden vanzelfsprekend ook zijn kinderen en kleinkinderen betrokken en met name Gerda en Tinus werden regelmatig in de bloemetjes gezet, omdat zij al jarenlang thuis op vader passen als een kostbare parel. Een verdiende hulde!!

Pastoor J. Nijhof

Concordia op hoog niveau

November 1988 nummer 189
Concordia op hoog niveau

Zondag 16 oktober 1988. De laatste klanken van Fanfare Concordia in de Oranjerie te Roermond zijn weggestorven om 17.15 uur. De vele jongere leden ravotten met elkaar in de foyer van het theater alsof ze zojuist een spelletje knikkeren achter de rug hebben. De oudere leden zij stil en wegen de kansen. De direkteur loopt wat zenuwachtig heen en weer. Het bestuur van fanfare Concordia wacht gelaten af. Velen beseffen dat er hier en daar iets mis ging. Maar de ouderen herinneren zich de wimpels van de 4e, de 3e, de 2e, de 1e afdeling en de wimpel in de afdeling uitmuntendheid. Zou ook de muziek in de Ere-afdeling de oren van de jury gestreeld hebben ? En zou dit beloond worden met ene goede eerste prijs ? De spanning stijgt als de jury de uitslag bekend maakt. Fanfare Concordia uit Leveroy onder de leiding van de heer Theo Schreurs krijgt 310,5 punten met promotie naar de superieure afdeling. De spanning breekt en de leden juichen. Concordia heeft het weer gemáákt. Zij heeft het hoogste niveau bereikt. Superieur!! De parochie Leveroy heeft bijzondere hoogachting en respect voor dit korps. Een jaar lang is er keihard gewerkt. Vaak met de tanden op elkaar. Dit succes is ten volle verdiend en onze felicitaties zijn daarom loyaal en royaal en……….van harte!!

Pastoor J. Nijhof

Drie lichtmasten voor “derde” veld

November 1988 nummer 189
Drie lichtmasten voor “derde” veld

On derde veld, ook wel trainingsveld genoemd, zal binnenkort drie lichtmasten krijgen. Dit betekent dat Leveroy twee komplete velden kan verlichten. De verlichting van het hoofdveld blijft in gebruik voor de training van de lagere elftallen en voor het spelen van oefenwedstrijden. Het trainingsveld kan ook gebruikt worden voor lichtwedstrijden en bovenal betekent het meer ruimte en betere trainingsfaciliteiten. Na de nieuwbouw van de kleedlokalen en de uitbreiding met de lichtmasten is de voetbalaccomodatie “Henseveld” up-to-date.

Mooiste aquarium in Leveroy

December 1988 nummer 190
Mooiste aquarium in Leveroy

Kampioenen behalen hun titel vaak op voetbalvelden, in concertzalen, op het parcours, in de piste, op het podium of op de ijsbaan. In Leveroy is iemand “thuis” kampioen geworden. Ook dat kan ! Bij de onlangs gehouden huiskeuring van de Nederlandse Bond van Aquarium- en Terrariumhouders in het distrikt Noord- en Midden-Limburg heeft Jo Verspagen, Past. De Fauwestraat 31, Leveroy, de eerste prijs behaald in de klasse tropische gezelschapsaquaria. En dat is geen kleinigheidje als men alleen al bedenkt dat de twee andere mededingers uit Nederweert de 16e en de 18e plaats behaalden en dat deze twee plaatsen zelfs nog het predikaat “eervol” kregen. Jo Verspagen is de onbetwistbare kampioen van het distrikt. En dat betekent dat hij ook mee gaat doen met de landelijke keuring begin volgend jaar. Wij feliciteren Jo van harte met dit buitengewoon succes, dat toch de volle aandacht, precisie, zorg en attentie moet hebben geëist. De meeste aquarium-amateurs zullen toch wel weten hoe moeilijk het is een aquarium schoon, helder, levend en vitaal te houden. Jo is daarin geslaagd. Vandaag staat hij voor ons op het ere-podium met ’n hartelijk proficiat!                          Redaktie

E-2 Leveroy kampioen !! Proficiat !!!

December 1988 nummer 190
E-2 Leveroy kampioen !! Proficiat !!!

Op zaterdag 16 november is de E-2 Jeugd op ietwat verrassende wijze kampioen geworden. Ondanks een 2-1 nederlaag tegen Veritas was men onbereikbaar geworden voor de concurrentie. Vanaf deze plaats van harte proficiat aan leiders en spelers met dit prima resultaat.

Namen op kroonluchter

December 1988 nummer 190
Namen op kroonluchter

Leden van het dameskoor “Cantate” hebben met nijverheid van bijen al het koper van de kerk gepoetst. Ook de schitterende kroonluchter. En het wonder is geschied. Pas nu kwam ik er achter dat op de kroonluchter de namen zijn gegraveerd van de milde gevers plus het jaartal. In 1841 is dit pronkstuk aan de kerk geschonken door G. Vossen, A. Hulskens en een zekere Houben waarvan de voornaam ontbreekt. In plaats van de voornaam staat er wel I:I: Wat zou dit betekenen ? Wie weet dat ? Mag ik Cantate wel hartelijk danken voor het mooi en goed verrichtte poetswerk!

Pastoor J. Nijhof

Huldiging schutsbroeder Pierre Janssen

Februari 1989 nummer 192
Huldiging schutsbroeder Pierre Janssen

Direct na de jaarvergadering op vrijdag 27 januari j.l. heeft Schutterij St. Barbara uitbundig aandacht besteed aan de Investituur van Pierre Janssen in de “Orde van de Edele Eedbroederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus”. Pierre kreeg op zondag 22 januari deze hoge onderscheiding omdat hij 70 jaar lang lid is geweest van Schutterij St. Barbara te Leveroy. Voorzitter G. Stals vond dit een grote eer voor heel het schutterswezen van Leveroy en overhandigde hem het erekruis van verdienste van de plaatselijke schutterij. Pastoor Nijhof wees op de onwankelbare trouw van de nieuwe schutsbroeder. Buurtvereniging “Maxet” was met een flinke delegatie aanwezig om Pierre in de bloemetjes te zetten en het bestuur van de Seniorenvereniging gaf acte de présence om eveneens de 84-jarige schutsbroeder te huldigen. Pierre was diep onder de indruk van dit ongedwongen samenzijn, waarbij heel zijn familie aanwezig was en zoon Sjra sprak dan ook namens vader hartelijke woorden van dank. Allen kregen de gelegenheid de nieuwe schutsbroeder te feliciteren en wij sluiten ons gaarne daarbij aan. Van harte proficiat Pierre met deze hoge onderscheiding. We hopen dat je er nog heel lang van mag genieten.

Pastoor J. Nijhof

Nieuws van Schutterij St. Barbara

Februari 1989 nummer 192
Nieuws van Schutterij St. Barbara

Tijdens de jaarvergadering werd niet alleen Pierre Janssen gehuldigd maar ook Sjeng Leunissen die 40 jaar lid was. De voorzitter noemde hem een schutter in hart en nieren, altijd aanwezig, iemand die als onder-voorzitter prachtig fungeert in de vereniging. Hij kreeg de gouden ere-speld met insigne. Ook zijn echtgenote werd in de huldiging betrokken. Dhr. Clem Goertz, die 50 jaar lid was, kon wegens verhindering deze avond niet gehuldigd worden. Dhr. Thei Goertz nam op eigen verzoek na 18 jaar afscheid van het bestuur. In zijn plaats is gekozen dhr. Hub Vermij. Herkozen werd dhr. Tjeu Korten, die tevens de kampioensbeker in ontvangst mocht nemen als beste schutter van 1988 met 128 rake schoten. Op 11 juni 1989 organiseert St. Barbara te Leveroy het Dekenaal Schuttersfeest. De zestalcommissie voor het komend seizoen bestaat uit de heren J. Leunissen,
Fr. Verlaek en Fr. Reemers.

Sjeng Claessen gehuldigd

Maart 1989 nummer 193
Sjeng Claessen gehuldigd

Tijdens het jaarfeest van de HaNdboogschutterij “De Vriendenkring” is Sjeng Claessen royaal en hartelijk in de bloemetjes gezet v.w. zijn 40-jarig lidmaatschap, waarvan 23 jaar sekretaris. Voorzitter Thijs Reijnders sprak van een betrouwbare sekretaris, een man uit een stuk, altijd op zijn post, 40 jaar lang. Sjeng ontving de erespeld in zilver en zijn echtgenote kreeg bloemen aangeboden. Ook pastoor Nijhof sprak namens de gemeenschap woorden van grote bewondering voor Sjeng op wie men altijd kan rekenen, op wie men de klok gelijk kan zetten en die zijn werk altijd deed met grote nauwkeurigheid en precisie!!

Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals

Mei 1989 nummer 195
Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals

In aanwezigheid van zijn naaste familie, van afvaardigingen van de Stichting Gemeenschapshuis Leveroy en de schutterij St. Barbara, van de fraktievoorzitters van de politieke partijen der gemeente Nederweert en van pastoor Nijhof en de andere wethouders, heeft wethouder G. Stals uit handen van burgemeester A. Jacobs de eremedaille in goud ontvangen, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de 22 jaar dat hij lid was van de gemeenteraad, waarvan sinds 1979 wethouder, heeft hij zich, aldus de burgemeester, verdienstelijk gemaakt voor Groot-Nederweert en met name voor Leveroy. Neem daarbij dat hij sinds 1960 lid is van de schutterij, mede-initiatiefnemer van de Stichting Gemeenschapshuis en adviseur van de Gemeenschapsraad, dan, aldus de burgemeester, wordt het duidelijk dat deze koninklijke onderscheiding terecht is. Wij, de redaktie van ons parochieblad feliciteren de wethouder van harte en spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren van deze waardering en deze eer mag genieten.

Redaktie

Handboogschutterij “De Vriendenkring”

Mei 1989 nummer 195
Handboogschutterij “De Vriendenkring”

Zaterdag 22 april j.l. werd Jac Heijmans Koning 1989 met 324 punten in 35 pijlen (gemiddelde van 9,26 p.) Een nieuw record van De Vriendenkring. Frans Reijnders werd tweede met 312 punten en Piet Kessels derde met 306 punten.

Kapper Karel kapt kappen

Mei 1989 nummer 195

Kapper Karel kapt kappen

Slecht nieuws voor vele inwoners van Leveroy. Karel Verlaek, meer dan 50 jaar de kapper van ons dorp, stopt ermee. En het was toch zo gemakkelijk. Even de fiets pakken, dan met je haardos naar binnen bij Karel en na enige tijd stond je weer buiten, netjes geknipt, als nieuw, vijf jaar jonger. Of als je ziek was, even een bericht naar Karel en hij stond bij je aan de deur. In alle rust deed hij zijn werk, altijd hetzelfde, goedmoedige humeur. Nu kapt Karel met kappen. Leveroy blijft gehandicapt achter. Namens alle klanten wil ik Karel graag bedanken voor die 50 jaar trouw op zijn post. We hebben begrip voor zijn besluit. Als je 78 jaar bent en de dokter vindt het beter om wat gas terug te nemen, dan moet dat ook. Karel, we wensen je voor de komende tijd de rust die je nodig hebt, Al vinden we het jammer, we gunnen het je van harte. Heel erg bedankt!

Pastoor J. Nijhof

Fraaie eerste prijs voor Paul Kierkels

Juli 1989 nummer 197
Fraaie eerste prijs voor Paul Kierkels

Tijdens het O.L.S. – en dat is niet zo min – heeft Paul Kierkels het gepresteerd om als mooiste bordjesdrager in fantasiekleding uit de bus te komen. Is dit de eerste keer dat Schutterij St. Barbara op dit terrein zijn slag heeft geslagen ? In ieder geval moeten we ver terug in de annalen om een Leveroyse bordjesdrager op een O.L.S. te zien winnen! Wij denken zelfs dat dit een unicum is. Paul heeft zijn hele charme en élan uitgebuit om er iets van te maken. En het is hem gelukt! Wij feliciteren hem van harte met dit fraaie succes voor Leveroy.

Pastoor J. Nijhof

Rijdende bibliotheek in Leveroy

September 1989 nummer 199
Rijdende bibliotheek in Leveroy

Grotere plaatsen dan Leveroy hebben een bibliotheek, waar de mensen boeken kunnen lenen. Maar ook Leveroy heeft een eigen bibliotheek, namelijk de bibliobus van de Provinciale Bibliotheek Centrale Limburg. De leerlingen van de Basisschool leenden afgelopen schooljaar meer dan 7000 boeken uit deze bibliotheek. Volwassenen kunnen hier ook terecht en wel elke vrijdag van kwart voor tien tot kwart voor elf. Het lidmaatschap kost f. 18,- en voor dit bedrag kunt u een heel jaar boeken lenen. Doe zoals onze kinderen en maak gebruik van deze service in Leveroy.

Kruizen en Kapellen…….

Tweede informatie-stencil  Juli 1974

Mededelingen van Kerkbestuur en Schoolbestuur van Leveroy

Kruizen en Kapellen…….

In Leveroy staan hier en daar langs de weg nog mooie kruizen en kapellen. Het is heel jammer dat vele van deze historische dingen dreigen verloren te gaan. En dit gebeurt als ze niet meer goed onderhouden worden . Wij vinden dat er iets gedaan moet worden om al deze kruizen en kapellen voor Leveroy te bewaren en we bedoelen dan vooral die kruizen en kapellen, waarvoor niemand meer zorg draagt. Ergens achter in de hei of langs een weg waar niemand meer woont. Welnu: we zouden aan alle inwoners willen vragen ten eerste: geeft u ons eens op, waar kruizen en kapellen staan, die weer in ere hersteld moeten worden en waarvoor nu niemand zorgt; ten tweede: wilt u misschien lid worden van een kleine onderhoudsploeg, die zich de zorg van kruizen en kapellen aantrekt; geeft u zich dan op bij pastoor Nijhof. Er zijn al enkele vrijwilligers. De Limburgse Vereniging van Kruizen en Kapellen staat zeer uitdrukkelijk achter dit initiatief.

Mededeling: Kerk door de week gesloten

Tweede informatie-stencil juli 1974

Mededeling

Gezien het feit dat er de laatste weken enkele vreemde dingen zijn gebeurd in de kerk en men zonder overleg de kerktoren bezoekt ofwel het orgel gaat bezichtigen, zien wij ons genoodzaakt voorlopig door de week de kerk te sluiten.

Huldiging zangers

Zesde informatie-stencil November 1974
Mededelingen van Kerk- en Schoolbestuur en andere verenigingen van Leveroy

Huldiging zangers

Meerdere van onze koorzangers zijn al meer dan 25 jaar lid van het kerkelijk zangkoor. Wij willen daar dit jaar aandacht aan besteden en de schade dubbel en dwars inhalen. Allen die meer dan 25 jaar lid zijn, worden gehuldigd op 22 november a.s. vrijdagavond, tijdens een bijeenkomst in zaal LEVERONA, waarvoor alle zangers en hun echtgenotes zijn uitgenodigd. Zij krijgen de zilveren draagspeld, de zilveren erepenning en de oorkonde. Deze zangers zijn: de heren P. Ament, H. Frenken, Chr.H. Wijers, H. Mestrom, H. Wetemans, J. Corsten en P. Wijers. Eén zanger is als koorknaap begonnen onder pastoor de Fauwe bij het toenmalige kerkelijke knapenkoor. Hij heet M. Cuypers. Hij is nu 50 jaar lid van het kerkelijk zangkoor. Aan hem zal alles worden uitgereikt in het goud. Van deze plaats danken wij allen voor hun belangeloze inzet voor de kerkgemeenschap van Leveroy.

Gemeenschapsraad Leveroy opgericht

Negende informatie-stencil februari 1975
Mededelingen van kerk- en schoolbestuur en andere besturen. Heil aan de lezer!

Gemeenschapsraad Leveroy

Na heel lang overleg, na lang beraad en brede informatie hebben zich negen mensen uit Leveroy bereid verklaard om zitting te nemen in een GEMEENSCHAPSRAAD. Leveroy heeft geen gemeenteraad, want Leveroy hoort bij drie gemeenten. Daardoor zou het wel eens kunnen zijn, dat Leveroy een beetje in een moeilijke situatie zou kunnen terecht komen. Daarom is in Leveroy nodig een gemeenschapsraad, een raad, die wil werken voor héél de gemeenschap of voor grote groepen uit de gemeenschap. Als deze raad een jaar gewerkt heeft dan zal er een algemene vergadering zijn met verkiezingen waarbij de mensen die zich thans ter beschikking hebben gesteld allen hun zetel vacant stellen voor eventueel nieuw gekozenen. Omdat vanzelfsprekend de gemeente raad onontbeerlijk is in de gemeenschapsraad zijn de twee gemeenteraadsleden toegevoegd als informanten en adviseurs van de gemeenschapsraad. Zodoende bestaat de gemeenschapsraad uit de volgende personen: Mej. Nelly Wetemans (Beemdenhoek); de heer W. Derks (verlengde Heerbaan); pastoor J. Nijhof (Dorpstr.); de heer   Heijnen (Kelperweg); de heer Chr. Breukers (Deckersstr.); de heer J. Naus (Heythuyserweg); de heer L. van Roy (Deckersstr.); de heer H. Brueren (Rabobank); de heer W. Frenken (Past. De Fauwestr.). Verder zoals boven gezegd de heren G. Stals en M. Kessels. Of de raad nog uitgebreid zal worden is een eerste punt van bespreking op vrijdag 7 maart aanstaande. Het eerste actiepunt is: een bezoek van de twee deputés, de heren Horsmans en Stals aan Leveroy.