Koster Frenken 25 jaar in dienst van onze parochie

Categories :

Januari Februari 1979 nummer 63

Koster Frenken 25 jaar in dienst van onze parochie

Op zondag 11 februari zal er weer feest zijn in onze parochie. Tijdens de Hoogmis zal de fanfare aanwezig zijn en ook zullen het dames- en herenkoor een meerstemmige H. Mis uitvoeren. Dit keer o.l.v. de heer Professor Gubbels met aan ’t orgel de heer P. Ament. U begrijpt ’t al natuurlijk. Onze koster viert dan zijn 25 jarig jubileum als koster van de Sint Barbaraparochie. Op 11 februari willen we dat vieren met een Hoogmis uit dankbaarheid en daarna een receptie in de kerk. U bent dan allemaal daar en U kunt dan allemaal even onze koster de hand drukken . Want de bedoeling is dat iedereen hem persoonlijk kan feliciteren en bedanken. Want iemand die 25 jaar zo trouw de parochie heeft gediend, die verdient ook ons aller grote dank. De koster was een trouwe koster, die door dik en dun, door weer en wind, door sneeuw en ijzel, altijd aanwezig was en altijd op tijd aanwezig was. Wij zijn trots op hem, die in deze tijd nog zoveel liefde voor de kerk heeft. Het kerkbestuur biedt hem en zijn familie daarom deze feestdag ana. Wij hopen dat er velen aanwezig zullen zijn. De koster die voor duizenden bij lief en leed heeft gewerkt en gespeeld, moet nu ook kunnen rekenen op heel de parochie. Hij heeft onze grote hulde dubbel en dwars verdiend.

Namens het kerkbestuur, Joh. B. Nijhof, pastoor