Afscheid en benoemingen

Juni 1980 nummer 84

Afscheid en benoemingen: mevr. K. Wolters-Peeters neemt nu als lerares taakverlichting definitief afscheid van onze basisschool. Wij danken haar voor haar plichtsgetrouwe opvatting van haar taak zeer hartelijk. In deze functie is nu benoemd mevr. L. Huskens-van Melick die tevens per 18 aug. a.s. voor 4 schooltijden is benoemd. Voor de 2 extra schooltijden aan de kleuterschool is benoemd mevr. Lemmen-Boonen. We hopen dat de teams op beide scholen straks met goede moed en een fijne geest zullen beginnen aan de vorming, de opvoeding en het onderwijs van en aan onze kinderen.