Schutterij Sint Barbara

Juni 1979 nummer 70

Schutterij Sint Barbara

Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 22 maart jl. werd, naar aanleiding van voorstellen gedaan op de jaarvergadering, de heer Nic Janssen benoemd tot erebestuurslid van de schutterij. De oud-voorzitter, de heer M. Verlaek werd benoemd tot erevoorzitter van de schutterij Sint Barbara. Onze hartelijke gelukwensen.

Tijdens het jaarlijkse koningschieten, op 29 april gehouden, was het de heer Thijs Brentjens die het juiste bolletje wist te raken en daardoor koning werd van schutterij Sint Barbara voor het seizoen 1979-1980. Dit is voor de heer Thijs Brentjens de tweede achtereenvolgende maal dat hij de koningstitel haalde. Alweer: onze hartelijke gelukwensen !!! Tot slot: onze nieuwe voorzitter is de heer G. Stals die wij alle succes toewensen in de komende periode zowel voor de schutterij als voor de drumband. Gefeliciteerd !!!