Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag


Oktober 1988 nummer 188
Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag

Het was weer een echte Leveroyse avond. Een prachtige H. Mis, een brief van Hare Majesteit de Koningin, met toepasselijke woorden overhandigd door burgemeester A. Jacobs uit Nederweert, een pastoor, die de jubilaris een “wonder van Leveroy” noemde, de buurt die bij monde van dhr. L. van Roij zich niet onbetuigd liet en door buurtkinderen proviand en bloemen liet aanrukken, een fanfare die pittige muziek maakte, een mannenkoor dat geheel in de stijl Limburgse volksliedjes presenteerde en als klap op de vuurpijl de 100-jarige zelf, die met de stem van een officier de leiding nam bij het zingen van een oud Grathems volkslied. (Grathem is nl. de geboorteplaats van Jean!) Dit waren de ingredienten van een onvergetelijke avond voor opa en vader Jean Corsten. Een avond, prettig en innemend geleid door Monique, één van de kleinkinderen. Inderdaad: om nooit te vergeten. Met intense belangstelling voor alles wat gezegd werd, liet de 100-jarige dit feest over zich heen gaan, waarbij hij ruim en volop trakteerde op koffie, vlaai en een drankje. In de huldiging werden vanzelfsprekend ook zijn kinderen en kleinkinderen betrokken en met name Gerda en Tinus werden regelmatig in de bloemetjes gezet, omdat zij al jarenlang thuis op vader passen als een kostbare parel. Een verdiende hulde!!

Pastoor J. Nijhof