Mededelingen gemeentebestuur Heythuysen

Oktober 1980 nummer 88

Mededelingen gemeentebestuur Heythuysen

Burgemeester en wethouders delen het volgende mede:

Ondanks de gewijzigde planologische inzichten, waarbij de verdere uitbouw van kleinere kernen sterk moet worden afgeremd, heeft de raad van de gemeente Heythuysen toch besloten op 21 november 1979 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Leveroy II”, gelegen ten zuiden van de Kerkstraat. De totale capaciteit van dit plan omvat 44 woningen t.w.:

  • 31 eengezinswoningen in twee bouwlagen, vrijstaand of gekoppeld;
  • 9 bungalows
  • 4 bejaardenwoningen.

De realisering zal echter in fasen moeten plaats vinden en afhankelijk zijn van grondverwervingsmogelijkheden. In zijn vergadering van 19 augustus j.l. heeft daarom de raad het principebesluit genomen om in 1981 in Leveroy 16 woningwetwoningen en 4 bejaardenwoningen te bouwen. Zes woningwetwoningen zullen worden gebouwd in de Liesjeshoek, deel uitmakend van het bestemmingsplan “Leveroy I”. De overige woningen komen in het nieuwe plan “Leveroy II”. Er is echter nog nodig: goedkeuring van Gedeputeerde Staten en toewijzing van het benodigde bouwcontingent. Alle ijzers staan echter in het vuur.

w.g. Burgemeester en Wethouders van Heythuysen.