Beeld terug

Categories :

Mei 1980 nummer 83

Beeld terug

Ons Maria-beeld is na 20 jaar terug in Leveroy. Eindelijk is het kerkbestuur van Haler-Uffelse ertoe overgegaan dit uitgeleende beeld terug te geven, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Wij danken iedereen die meegeholpen heeft om dit beeld terug te krijgen van harte. Het beeld is in de twintiger jaren door de fam. Verstappen aan de kerk geschonken b.g.v. een 50 jarig huwelijksfeest. Kunstenaar Thissen uit Roermond is er de schepper van. Het is van hout en het is een uitbeelding van Maria met het onbevlekte hart. Mij dunkt dat het nu vooraan in de kerk naast de communiebank een waardige plaats heeft gekregen.

Pastoor Nijhof