Fanfare Concordia maakt van de kermis weer eens een grandioos feest !!

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Jaargang 1 no. 1 Juni 1971

Fanfare Concordia maakt van de kermis weer eens een grandioos feest !!

Zoals elk jaar heeft fanfare Concordia ook dit jaar weer de organisatie op zich genomen van de dansfestiviteiten met Kermis. Gezien de uitbreiding van de Kermis met de zaterdag, betekent dit dubbel werk, want ook onze vanouds bekende Beijerse Avond op woensdag in de Kermisweek gaat door. Na veel vergaderen en veel telefoontjes is het bestuur erin geslaagd weer goede orkesten voor alle avonden te krijgen.

Zaterdagavond en Maandagavond begint het dansen in de tent om 7 uur. Orkest: de Moonlights. Deze muzikanten zijn dan juist terug uit Parijs.

Zondagavond beginnen we om 6 uur. Dit belooft een geweldige avond te worden met een enorme drukte. Want dan komen The Specials, aan U allen bekend van de televisie.

En woensdagavond om 8 uur dan slaat de klok voor de grote Beijerse Avond, waarvoor we dit jaar de Edelweisz Kapel uit Herten hebben kunnen contracteren. Wie onlangs nog in Grathem is geweest bij het muziekfestival weet dan tevens dat we op Kermiswoensdag waar voor ons geld krijgen.

Attentie attentie: Willen allen die vrijwillig een taak op zich hebben genomen eraan denken, dat ze tijdig op hun post zijn, bij de entrée, achter de tap, als ober of spoelster. Zijn er moeilijkheden, richt u dan direct tot één der bestuursleden. En onthoud vooral: fanfare Concordia heeft de Kermisdagen broodnodig! Gelukkig is ons werk elk jaar goed beloond. Maar door de grote uitbreiding van ons corps zijn natuurlijk ook de kosten geweldig gestegen. Met Kermis is er een aardig centje te verdienen, tenminste “als we samenwerken”. Voor de Beijers Avond is iedereen vrij! Ieder krijgt de kans zelf aan dit Leveroys festijn deel te nemen.

Tags: