Heemkunde vereniging Leveroy

Wat is heemkunde?

Heemkunde is het je eigen maken van kennis over de eigen woonomgeving, gezien vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten. Het kan daarbij gaan om het achterhalen en vastleggen van feiten of wetenswaardigheden vanaf het einde van de prehistorie tot het heden. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan:

Oude gebruiken – Flora en Fauna – Landschap – Archeologie en bodem – Geschiedenis – Familiegeschiedenis – Monumenten – Veldnamen en straatnamen – Taal en dialect – enz. enz.

Het is interesse hebben in je leefomgeving en nieuwsgierig zijn naar waarom deze zo is geworden zoals je haar nu ervaart.

Wat doet een heemkundige studiekring?

Grofweg gezien alle aspecten achterhalen en vastleggen, die van belang kunnen zijn, zoals:

  • veldnamen, bosnamen, buurt- en straatnamen;
  • oorlogsherinneringen en oorlogsdocumentatie;
  • het verzamelen van stamboomgegevens en andere familiegegevens van bijvoorbeeld bidprentjes;
  • het verlenen van ondersteuning bij archeologische (nood)opgravingen;
  • het op beeldmateriaal vastleggen van historisch of heemkundig belangrijke objecten en situaties;
  • het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en activiteiten op het bovengenoemde gebied binnen en buiten de kring;
  • het bijeenbrengen van documentatie, boeken, video- en geluidsbanden, foto’s, krantenknipsels, kaarten en andere publicaties.

Hoe pakken ze dat aan?

  • Door het bestuderen van ons ter beschikking staande archieven: streek-, rijks-, kerkelijke-, notariële- en andere archieven;
  • Door het bestuderen van allerlei kaarten zoals bijvoorbeeld kadaster-, topografische-, militaire-, bodem-, grond- en historische kaarten,
  • Door het interviewen van mensen, die ons iets kunnen vertellen over het verleden, folklore, volksverhalen, bepaalde gebruiken bij geboorte, huwelijk en begrafenis, feesten. Maar ook over dialect, godsdienst, onderwijs enz. enz.