Op de Ere-tribune

Mei 1988 nummer 183
Op de Ere-tribune

Mevr. Frenken-van Eijck is 90 jaar geworden, mevr. Breukers-Peeters maakte de 91 vol en mevr. Geurts-Wijnen werd onlangs 92 jaar. Alle drie verdienen een plaats op de ere-tribune. Zij verkeren gelukkig nog in goede gezondheid, zij hebben nog steeds volop belangstelling voor het lief en leed van heel onze gemeenschap Leveroy, ze zijn alle drie nog heel helder van geest en ze zijn voor ons allemaal nog een teken, dat een mens, zelfs op zo’n hoge leeftijd het leven nog zinvol kan vullen met zorgen en werken. Vandaar onze hartelijke gelukwensen, ook aan de kinderen en kleinkinderen. Mogen ze alle drie in de avond van hun leven nog veel geluk en blijdschap ondervinden van allen, die hen een warm hart toedragen.

Pastoor J. Nijhof