Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888

Juni 1980 nummer 84

Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888

Leveroy, 26 dec. Heden morgen werden bij het ontwaken eenige persoonen alhier onaangenaam verrast o.a. de dienstknecht van den landbouwer P. Gubbels wiens kleederen men in zijne slaapkamer, waar hij ter ruste lag, had ontvreemd, benevens ene portemonaie met zuur verdiend geld en zijne zilveren horloge met dito ketting en verder de kinderen van den landbouwer M. Op Hey te Maxet-Heythuysen grenzende aan Leveroy die ook hunne kleeding die zij ’s avonds tevoren hadden uitgedaan, uit hun slaapvertrek misten. In den loop van den dag worden deze onder hout verborgen teruggevonden. Op beide plaatsen werd den toegang door verbreking verschaft. Ook zijn de aan een kapelletje en aan een kruisbeeld geplaatste offerblokken opengebroken en van hun inhoud beroofd. Yzeren breektuigen werden gevonden.

Beste lezer, u ziet, ook in die tijd waren er al onbetrouwbare medeburgers. Is er nou werkelijk zoveel veranderd? Onbetrouwbaren, dieven en oneerlijke mensen zullen er wel altijd blijven, hoe jammer dit ook is voor ons en onze gemeenschappen………