Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt

Mei 1987 nummer 172
Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt

Op 5 april j.l. stonden het gemeenschapshuis en de peuterspeelzaal in het brandpunt van de belangstelling. Burgemeester Jacobs was daartoe naar Leveroy gekomen. De uitbreiding van het gemeenschapshuis en de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal waren de aanleiding, dat vele genodigden aanwezig waren in de voor deze gelegenheid sfeervolle ruimte van zaal Leverona. Na over en weer geluisterd te hebben naar woorden van dank en waardering, opende de burgemeester de nieuwe peuterspeelzaal. Wij, als redaktie, feliciteren van harte het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Leverona alsmede het bestuur van de Peuterspeel. En wij hopen, verwachten en wensen dat vele ouderen, jongeren en kinderen in de toekomst gretig gebruik zullen maken van deze zeer praktische, vernieuwde accommodaties.

Redaktie