Huldiging schutsbroeder Pierre Janssen

Februari 1989 nummer 192
Huldiging schutsbroeder Pierre Janssen

Direct na de jaarvergadering op vrijdag 27 januari j.l. heeft Schutterij St. Barbara uitbundig aandacht besteed aan de Investituur van Pierre Janssen in de “Orde van de Edele Eedbroederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus”. Pierre kreeg op zondag 22 januari deze hoge onderscheiding omdat hij 70 jaar lang lid is geweest van Schutterij St. Barbara te Leveroy. Voorzitter G. Stals vond dit een grote eer voor heel het schutterswezen van Leveroy en overhandigde hem het erekruis van verdienste van de plaatselijke schutterij. Pastoor Nijhof wees op de onwankelbare trouw van de nieuwe schutsbroeder. Buurtvereniging “Maxet” was met een flinke delegatie aanwezig om Pierre in de bloemetjes te zetten en het bestuur van de Seniorenvereniging gaf acte de présence om eveneens de 84-jarige schutsbroeder te huldigen. Pierre was diep onder de indruk van dit ongedwongen samenzijn, waarbij heel zijn familie aanwezig was en zoon Sjra sprak dan ook namens vader hartelijke woorden van dank. Allen kregen de gelegenheid de nieuwe schutsbroeder te feliciteren en wij sluiten ons gaarne daarbij aan. Van harte proficiat Pierre met deze hoge onderscheiding. We hopen dat je er nog heel lang van mag genieten.

Pastoor J. Nijhof