De heer Leunissen, J. kerkmeester af.

Maart 1979 nummer 66

De heer Leunissen, J. kerkmeester af.

Kandidaatstelling

Volgens het door het kerkbestuur zelf opgesteld rooster in 1974, is nu de heer J. Leunissen toe aan aftreden. Wij danken hem voor de plezierige wijze waarop wij altijd met hem hebben kunnen vergaderen. Deze woorden zijn niet als cliché bedoeld. De heer Leunissen was een goede medebestuurder, die zijn verantwoordelijkheid kende en een benijdenswaardig democraat is. Hij paste wonderwel in het kerkbestuursteam en wij zien hem dan ook niet graag vertrekken. Maar, zoals zijn voorgangers, houdt hij zich ook aan de vastgestelde regels en daarom zal hij komende zomer deze functie neerleggen. Dat betekent dan tevens dat er een nieuw kerkbestuurslid moet komen. Daartoe krijgen alle parochianen weer de gelegenheid. U moet dan vóór 1 april van dit jaar in gesloten enveloppe Uw voordracht bezorgen aan de Pastorie Dorpstr. 4. Uit Uw voordracht zullen dan twee kandidaten worden voorgesteld aan het Bisdom Roermond. Dus graag vóór 1 april van dit jaar.

Het kerkbestuur