Kruizen en Kapellen…….

Tweede informatie-stencil  Juli 1974

Mededelingen van Kerkbestuur en Schoolbestuur van Leveroy

Kruizen en Kapellen…….

In Leveroy staan hier en daar langs de weg nog mooie kruizen en kapellen. Het is heel jammer dat vele van deze historische dingen dreigen verloren te gaan. En dit gebeurt als ze niet meer goed onderhouden worden . Wij vinden dat er iets gedaan moet worden om al deze kruizen en kapellen voor Leveroy te bewaren en we bedoelen dan vooral die kruizen en kapellen, waarvoor niemand meer zorg draagt. Ergens achter in de hei of langs een weg waar niemand meer woont. Welnu: we zouden aan alle inwoners willen vragen ten eerste: geeft u ons eens op, waar kruizen en kapellen staan, die weer in ere hersteld moeten worden en waarvoor nu niemand zorgt; ten tweede: wilt u misschien lid worden van een kleine onderhoudsploeg, die zich de zorg van kruizen en kapellen aantrekt; geeft u zich dan op bij pastoor Nijhof. Er zijn al enkele vrijwilligers. De Limburgse Vereniging van Kruizen en Kapellen staat zeer uitdrukkelijk achter dit initiatief.

Tags: