Nieuws van Schutterij St. Barbara

Februari 1989 nummer 192
Nieuws van Schutterij St. Barbara

Tijdens de jaarvergadering werd niet alleen Pierre Janssen gehuldigd maar ook Sjeng Leunissen die 40 jaar lid was. De voorzitter noemde hem een schutter in hart en nieren, altijd aanwezig, iemand die als onder-voorzitter prachtig fungeert in de vereniging. Hij kreeg de gouden ere-speld met insigne. Ook zijn echtgenote werd in de huldiging betrokken. Dhr. Clem Goertz, die 50 jaar lid was, kon wegens verhindering deze avond niet gehuldigd worden. Dhr. Thei Goertz nam op eigen verzoek na 18 jaar afscheid van het bestuur. In zijn plaats is gekozen dhr. Hub Vermij. Herkozen werd dhr. Tjeu Korten, die tevens de kampioensbeker in ontvangst mocht nemen als beste schutter van 1988 met 128 rake schoten. Op 11 juni 1989 organiseert St. Barbara te Leveroy het Dekenaal Schuttersfeest. De zestalcommissie voor het komend seizoen bestaat uit de heren J. Leunissen,
Fr. Verlaek en Fr. Reemers.