Vergadering oudercommissie

Oktober 1987 nummer 177
Vergadering oudercommissie

Over enige weken zullen de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe basisschool een aanvang nemen. De lokalen aan de Pastoor de Fauwestraat moeten ontruimd worden en na de herfstvakantie krijgen de kleuters les in een lokaal aan de Dorpstraat. E.e.a. kan eerst na enige noodzakelijke verhuizingen. Ook organisatorisch zullen er enige maanden ongemakken zijn. De ouders zullen middels een algemene ouderavond van de Oudercommissie op 14 okt. nader geïnformeerd worden. Aanvang 20.30 uur. Alle ouders, binding hebbende met onze basisschool, zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.