Kerkmeesterswisseling

April 1978 nummer 53

Ook dit jaar: Kerkmeesterswisseling

De heer M. Kessels, jarenlang trouw lid van ons kerkbestuur, tevens beheerder van het secretariaat van de parochie, is nu toe aan aftreden. Onder grote dank aan de heer Kessels, vragen we langs deze weg aan de parochianen ons personen door te geven dij zij geschikt achten voor de functie van kerkmeester van de St. Barbaraparochie. Daarbij moet wel in acht genomen worden dat deze persoon hoogstwaarschijnlijk belast gaat worden met het secretariaat. In ieder geval kunt U Uw kandidaten bekend maken tot 1 mei uiterlijk. Gaarne in gesloten envelop in de huis-brievenbus van de pastorie, Dorpstraat 4.

Het kerkbestuur