Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals

Mei 1989 nummer 195
Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals

In aanwezigheid van zijn naaste familie, van afvaardigingen van de Stichting Gemeenschapshuis Leveroy en de schutterij St. Barbara, van de fraktievoorzitters van de politieke partijen der gemeente Nederweert en van pastoor Nijhof en de andere wethouders, heeft wethouder G. Stals uit handen van burgemeester A. Jacobs de eremedaille in goud ontvangen, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de 22 jaar dat hij lid was van de gemeenteraad, waarvan sinds 1979 wethouder, heeft hij zich, aldus de burgemeester, verdienstelijk gemaakt voor Groot-Nederweert en met name voor Leveroy. Neem daarbij dat hij sinds 1960 lid is van de schutterij, mede-initiatiefnemer van de Stichting Gemeenschapshuis en adviseur van de Gemeenschapsraad, dan, aldus de burgemeester, wordt het duidelijk dat deze koninklijke onderscheiding terecht is. Wij, de redaktie van ons parochieblad feliciteren de wethouder van harte en spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren van deze waardering en deze eer mag genieten.

Redaktie