Jong Nederland Leveroy organiseert geen jeugddansen

Juli 1979 nummer 71

Jong Nederland Leveroy organiseert geen jeugddansen

Jong Nederland organiseerde ieder jaar met de kermisdagen het jeugddansen voor de jeugd van 12-16 jaar. Dit jeugddansen dat bestond uit discodansen, bleek niet in een behoefte te voorzien. Er was – vooral de laatste jaren – weinig tot geen belangstelling voor. Ook het jeugddansen dat Jong Nederland in november j.l. met de K.P.J. organiseerde bleek niet aan te slaan, alhoewel er een prima orkest was. We menen hieruit de conclusie te mogen trekken dat de Leveroyse jeugd van 12-16 jaar er niet op zit te springen dat er in Leveroy disco- of jeugddansen georganiseerd wordt. Dit is dan ook de reden dat wij dit jaar geen jeugddansen organiseren met de kermis. Wij willen het best maar het is (schijnbaar) niet (meer) nodig.

Leiders en leidsters Jong Nederland Leveroy