Sjeng Claessen gehuldigd

Maart 1989 nummer 193
Sjeng Claessen gehuldigd

Tijdens het jaarfeest van de HaNdboogschutterij “De Vriendenkring” is Sjeng Claessen royaal en hartelijk in de bloemetjes gezet v.w. zijn 40-jarig lidmaatschap, waarvan 23 jaar sekretaris. Voorzitter Thijs Reijnders sprak van een betrouwbare sekretaris, een man uit een stuk, altijd op zijn post, 40 jaar lang. Sjeng ontving de erespeld in zilver en zijn echtgenote kreeg bloemen aangeboden. Ook pastoor Nijhof sprak namens de gemeenschap woorden van grote bewondering voor Sjeng op wie men altijd kan rekenen, op wie men de klok gelijk kan zetten en die zijn werk altijd deed met grote nauwkeurigheid en precisie!!