Seniorenvereniging

Maart 1987 nummer 170

Seniorenvereniging

De Ouderenvereniging van Leveroy zal vanaf heden heten “Seniorenvereniging”. Dat is beslist tijdens de jaarvergadering. Het bestuur van de Seniorenvereniging ziet er als volgt uit: voorzitster is mevr. A. Ament-Creemers, sekretaris is dhr. H. Weijers, die tevens fungeert als penningmeester. De overige leden zijn: mevr. T. Slots-Thijssen, mevr. M. van de Moosdijk-Camp en dhr. C. Korten.