Uit de geschiedenis van Leveroy

December 1978 nummer 61

Uit de geschiedenis van Leveroy

Kerstvakantie was er niet op school in de vorige eeuw in Leveroy. Alleen oudejaarsdag was vrij. De kinderen gingen op die dag “noejaor zingen”. Ze gingen in groepen van deur tot deur en na ’t zingen van een liedje ontvingen ze noten, kastanjes, appels, moppen, “ringskes” en krentenbroodjes. Geen huis werd overgeslagen. Men zou zulks kwalijk hebben genomen. Men ging eerst naar de kerk, dan naar pastoor, kapelaan en de bovenmeester en dan tot ver op Maxet en vervolgens de rest van het dorp. De gaven werden gestopt in een korf of een grote schort van moeder, die de kinderen om ’t middel werd gebonden.

Liedjes die de kinderen van Leveroy bij het “noejaorszinge” voor de deuren der huizen ten gehore brachten:

  • Noejaor, noejaor zeut, het verke heet weer vout, eine kromme rök, ich bèn (bv.) Janse ziene vlök.
  • Ich kwaam d’r aangegaon, al mot ei pötje traon, vrouw laot mich neet lang der staon, ich mot nog ein huuske wieër gaon.
  • Ich kwaam d’r aangeloupe, ich zaag ’t ziër rouke, ich zaag al aan den ovewis, det d’r get gebakken is, is ter niks gebakke, den gèèf mich ‘ne korf met appele, is tèè korf te groeët den gèèf mich get in miene sjoeët.
  • Vrouw, vrouw, gèèftj dedjer lang lèèft, dedjer riek en zalig wèèrtj (soms er achter) dedj uch ’t humme aan ’t gaat klèèftj.