Tennisbanen klaar

Augustus 1979 nummer 72

Leveroy heeft nu ook een tennisterrein. ’t Huitje is op een waarlijk bewonderenswaardige wijze gedeeltelijk omgetoverd tot een excellent veld waar de tennisliefhebbers hun sport kunnen beoefenen. En dat blijkt ook wel, want soms is men om half zeven ’s morgens al bezig de eerste sets te veroveren en nauwkeurig de back-hand uit te proberen. Wij willen de gemeente Nederweert van harte bedanken voor deze realisatie. Wanneer straks het hele Huitje de schoonmaakbeurt heeft gehad en wanneer dan ook andere terreinen vrijkomen voor sport en spel van Jong Nederland en voor de kinderen van Leveroy, dan pas zal men ook ontdekken dat het ter hand nemen van het Huitje door gemeentebestuur in samenwerking met het kerkbestuur een zeer goede zaak is en een schot in de roos is geweest. Wij hopen dat de tennisvereniging een prachtige groep sportieve mensen zal zijn, wij hopen verder dat in de toekomst de rest van het Huitje zal worden gebruikt door Jong Nederland, door het KVW en door onze kinderen, op een wijze Leveroy waardig. Want ook zal het gemeentebestuur van Nederweert zorgen dat het hele Huitje constant onderhouden wordt, gemaaid, geschoffeld en alles wat daar bij hoort. Zelfs een behoorlijke aanplanting staat op het gemeentelijk programma. Nogmaals: onze grote hartelijke dank voor dit alles: en voor de gebruikers: succes, sportiviteit, en…veel humor en vreugde!!

Pater Joh. Emmanuel Nijhof, pastoor.