Fanfare Concordia 50 jaar !!

Januari 1979 nummer 62

Fanfare Concordia 50 jaar !!

In januari 1929 werd onze fanfare opgericht! Vijftig jaar lang hebben mensen geprobeerd deze vereniging levend te houden. En het is hen gelukt. Met vallen en opstaan, met hard werken en organiseren, met overleggen en samenspraak, kan Leveroy nu na 50 jaar zeggen: we hebben een goede fanfare, een goed bestuur, een goede direkteur en veel goede leden. Leveroy mag trots zijn op dit muziekgezelschap dat in de laatste jaren onder leiding van de heer H. Wolters triomf na triomf heeft gevierd. Proficiat fanfare Concordia. Ga zo door ! Want Leveroy kan niet zonder fanfare. Onze gemeenschap wordt koud en kil als niet af en toe de harmonieuze klanken van Concordia over ons dorp worden uitgestrooid als confetti. Bedankt ook Concordia voor al die opluisteringen in kerkelijk en maatschappelijk verband, bedankt voor al die muziek, al die vorming. Dank aan alle direkteuren, alle besturen van 50 jaar, dank aan alle muzikanten. Tot slot; u hebt ’t zo vaak gespeeld dat lied, U hebt ’t zo vaak ten gehore gebracht bij feesten en festiviteiten. Vandaag schrijven we ’t ter ere van U Concordia in dit blad en terwijl wij schrijven zingen we ’t met ons hart: LANG ZULLEN ZE LEVEN IN DE GLORIA!!                             JB. Nijhof, pastoor-beschermheer