Opmerkelijke dingen van Fanfare Concordia

Mei 1987 nummer 172
Opmerkelijke dingen van Fanfare Concordia

Tijdens de jaarvergadering van Fanfare Concordia heeft Sjra Houben het gouden insigne ontvangen van de F.K.M. en de L.B.M. Sjra heeft 40 jaren lang getoond een buitengewoon trouw lid te zijn van Concordia. Hartelijke gelukwensen. Bij dezelfde gelegenheid ontving Ria Wetemans het zilveren insigne van de F.K.M. en de L.B.M. Zij presteerde het om 10 jaar onafgebroken lid te zijn van de drumband van Concordia. Ook voor haar gelden onze gelukwensen. Hubert Mestrom is na 27 jaar afgetreden als bestuurslid. En natuurlijk werd hij voor al het werk, al het vergaderen en zijn grote inzet benoemd tot erelid. Gefeliciteerd Bèr!! In zijn plaats koos de vergadering tot bestuurslid: Petra Niessen-Verlaek. Wij wensen haar veel succes toe, temeer omdat zij het eerste vrouwelijke bestuurslid is in de geschiedenis van fanfare Concordia. En voor de goede orde vermelden wij nog dat de heren Jo Corsten en Ton Meuwissen herkozen werden als bestuurslid.