Oma Breukers op Ere-podium b.g.v. 90ste verjaardag

April 1987 nummer 171

Oma Breukers op Ere-podium b.g.v. 90ste verjaardag

Op 16 maart j.l. was het 90 jaar geleden dat Maria Breukers geboren werd. Dit verdient wel enige vermelding. Haar leven stond in het teken van werken en kerken. En nu nog op haar hoge leeftijd blijft zij monter en vitaal zorgen voor haar gezin, dat wel kleiner is geworden, maar toch nog de nodige aandacht vraagt. Met een vanzelfsprekende opgewektheid gaat zij door het leven. Belangstellend en met veel interesse blijft zij het wel en wee van kinderen en kleinkinderen en ook van heel Leveroy volgen. Haar grote geloof is voor allen een voorbeeld hoe een mens na een “vol” leven toch tevreden en gelukkig kan zijn. Op de dag dat zij 90 werd, kreeg zij bezoek van het gemeentebestuur, van de pastoor en van allen die haar lief zijn en haar een warm hart toedragen. Wij wensen dat zij nog een tijdje bij ons kan blijven en wij feliciteren haar van ganser harte met haar 90ste verjaardag. Tot volgend jaar, als God belieft!

P.J. Nijhof