Schutterij Sint Barbara

Categories :

Maart 1987 nummer 170

Schutterij Sint Barbara

De Bondsvoorzitter van de Kantonale Bond E.M.M.-Weert was tijdens de jaarvergadering van Schutterij Sint Barbara hoogst persoonlijk naar Leveroy gekomen op vrijdag 6 februari j.l. om drie leden van de Schutterij te onderscheiden. Frans Janssen, de stille, noeste werker en trouwe schutter kreeg de gouden versierselen, omdat hij 50 jaar lang zijn beste krachten had gegeven voor Leveroy’s oudste vereniging. De Bondsvoorzitter noemde hem een voorbeeld voor de jonge generatie en sprak de wens uit dat Frans nog heel lang mocht genieten van de eer die hem deze avond met recht werd toegekend. Hein en Jac Verlaek, tweelingbroers, hebben de schutterij 25 jaar gediend. Zij ontvingen de zilveren onderscheiding. Bondsvoorzitter van Hoef: “Deze twee toch nog betrekkelijk jonge mensen hebben in een nieuwe tijd de oude schutterij St. Barbara over de drempel gedragen naar de jaren tachtig en daarvoor verdienen zij alle lof”. Tevoren had pastoor Nijhof de allergrootste hulde gebracht aan Nick Janssen, die liefst 65 jaar lid was van de schutterij. Vanaf 1922 trok Nick met zijn schutters naar concoursen en feesten. Als schutter, als achteropschutter, als winnaar van het Oud Limburgs Schuttersfeest. Maar vooral ook als vriend, als zorgend bestuurslid en als medemens. “Trouw in alle tijden” aldus pastoor Nijhof. Nick, die alle onderscheidingen inmiddels heeft gekregen, ontving op deze avond een herinneringswandbord met inscriptie.

Redaktie