Schutterij Sint Barbara………….uniformenfonds

Categories :

Kerstmis 1979 nummer 77

Schutterij Sint Barbara………….uniformenfonds

Tijdens de laatste ledenvergadering op 23 november j.l. werd definitief besloten tot de aanschaf van nieuwe uniformen. Daar dit een enorme financiële belasting is voor de vereniging werd tijdens het Sint Barbarafeest het “uniformenfonds” opgericht. Als eerste actie voor dit fonds wordt op 11 januari a.s. een gehuwdenbal georganiseerd (ook ongehuwden zijn van harte welkom). De leden zullen binnenkort bij U aan de deur komen voor de voorverkoop van toegangskaarten voor deze dansavond. Tenslotte maken bestuur en leden van de gelegenheid gebruik om U via de “Barbaratoren” te danken voor de steun in het afgelopen jaar, die wij van U mochten ontvangen en wij wensen U een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 1980 toe.

Bestuur en leden van Schutterij Sint Barbara