Uit de geschiedenis van Leveroy

Categories :

Januari 1980 nummer 78

Uit de geschiedenis van Leveroy

Tot nu toe wordt een oorkonde uit 1244 aangezien als het oudste schriftelijke gegeven van Leveroy. In juni 1244 is er nl. vastgesteld waarop de abdis van Thorn en het klooster van Thorn recht hadden o.a. in Leveroy. Leveroy, althans het gedeelte dat nu valt onder de gemeente Baexem, hoorde onder Thorn. Men vindt in die oorkonde dan ook het volgende: de molen van “Leiverlo” was in bezit van de abdis. Die molen was een watermolen en lag bij de Oudenhof. Ze werd in 1880 afgebroken en ze heeft in de circa 650 jaar dat ze hier heeft gestaan een grote rol gespeeld in onze geschiedenis. We hebben nooit een kasteel gehad, maar “De hof van Leverlo”, zoals de watermolen genoemd werd, werd vanaf circa 1290 tot tenminste 1340 bewoond door een adellijke familie, die rond 1300 een grote rol hebben gespeeld in heel Midden-Limburg.

Aldus: Johan Slabbers – Houtsberg