25 jarig jubileum van mejuffrouw Lies Schreurs

December 1979 nummer 76

Zondag 3 februari en vrijdag 8 februari 1980 groot feest……

Want…. Dan vieren we het 25 jarig jubileum van mejuffrouw Lies Schreurs als kleuterleidster van onze kleuterschool. We komen daar nog op terug in de Barbaratoren van januari. Maar nu weet U al dit: op zondag 3 februari de Hoogmis uit dankbaarheid en op vrijdag 8 februari ’s avonds om 8 uur receptie in zaal Leverona.  En iedereen is welkom, van harte !! Vooral degenen die een stuk van hun jonge jaren doorbrachten onder de beschermende handen en de liefdevolle zorg van mej. Lies Schreurs.