Voorlichtingsavond Limagas

Oktober 1980 nummer 88

Voorlichtingsavond Limagas

In verband met de gasdistributie die nu ook spoedig in Leveroy op gang komt, is het nodig dat de bewoners tijdig van alles op de hoogte worden gesteld. Welnu: er komen mensen van Limagas om U alles te vertellen en wel op donderdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur in zaal Leverona. Daarna zal burgemeester Kessels met zijn wethouders aanwezig zijn om met de bevolking een gesprek te voeren over alles wat men maar weten wil. Alle inwoners zijn hierbij van harte uitgenodigd. De gemeenschapsraad draagt zorg voor de organisatie van deze avond.