Karnaval in Leveroy

Februari 1979 nummer 64

Karnaval in Leveroy

’t Is dan eindelijk zover: de Leveroyse verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is geresulteerd: Karnaval 1979. Op de volgende bladzijden leest U er alles over. Wij wensen de initiatiefnemers, medewerkers en stille achtergrondwerkers van harte proficiat. En wij hopen natuurlijk dat de Bonte-Bal-Avond van de Losböl helemaal zal slagen. En dat het een avond wordt van hoogstaande humor, van grappige clownerie, van bonte wervelende muziek, van gek-doen en samen blij zijn. De redaktie van de “Barbaratoren” heeft daar alle vertrouwen in, temeer omdat men geen parels voor zwijnen heeft gegooid maar degelijk werk heeft trachten te leveren. Wij zien dan ook allen met spanning uit naar deze eerste grote Leveroyse bonte-bal-avond. En wij hopen dat deze avond wordt: De knal der knallen.

Redaktie