Help !!! 

Maart 1979 nummer 66

Help !!!           Oranje         S.O.S. Driehoek

Alle bejaarden in de bejaardenwoningen hebben thuis een in oranje uitgevoerde S.O.S. driehoek, waarop met grote letters staat : HELP !! Als een bejaarde mens in nood is kan hij deze driehoek – indien hij daartoe nog de mogelijkheid heeft – vóór het raam plaatsen. Voorbijgangers die zo’n oranje driehoek zien staan, weten dan meteen dat er iets gaande is en dat er accuut geholpen moet worden. ’t Is maar dat we dit allemaal weten. Dus die driehoek is geen versiering, maar een noodkreet om hulp. Help dan ook door bv. familie en buren te waarschuwen.