Peuterspeelzaal ’t Leivertrönke

Maart 1980 nummer 81

Peuterspeelzaal ’t Leivertrönke

Op zondag 9 maart is er ’s middags van 2-5 uur een open dag van de peuterspeelzaal. Iedereen is deze middag van harte welkom. Van de regio Weert zullen wij informatiemateriaal krijgen en de heer H. Verlaek zal ons een filmpje vertonen, gemaakt in onze peuterspeelzaal. Inmiddels is ook een naam gekozen. Uit de ingezonden namen heeft het bestuur uitgezocht de naam: “’t Levertraantje”. Maar iedereen was het er over eens dat de naam in het Leivers nog beter zou klinken en zodoende is het geworden: “’t Leivertrönke”. We willen alle inzenders van harte bedanken voor hun moeite. In de nabije toekomst komen enkele plaatsen vrij op de peuterspeelzaal. Ouders die hun peuters graag geplaatst zien kunnen deze nu opgeven. Het is zowel voor de ouders, de peuter en de werkgroep prettig dit tijdig te weten. Dinsdag- en donderdagmorgen zijn er altijd inschrijvingsformulieren te verkrijgen in de speelzaal en bij de secretaresse, Past. De Fauwestr. 31. Tot zondag van 2-5 uur in de speelzaal.

De werkgroep