Peuterspeelzaal nu definitief

Categories :

December 1979 nummer 76

Peuterspeelzaal nu definitief

Inderdaad, de peuterspeelzaal is ere n men ging van start op 20 november 1979 in het Groene Kruisgebouw. Als peuterleidster is aangesteld: mevr. Helma van der Geld uit Heythuysen. Er is nog geen naam voor de peuterspeelzaal gevonden. Maar hieraan kan ook iedereen meedoen en wel tot 15 december a.s. U moet dan de naam die U mooi vindt of uitgedacht hebt sturen naar één van de bestuursleden. Wie die bestuursleden zijn, dat kunt U vinden in deze Barbaratoren op de volgende bladzijde. Als bestuur willen we wel alle mensen bedanken voor hun gaven in geld en speelgoed. Bruikbaar speelgoed kunt U nog brengen in de speelzaal. Ook het bestuur van het Groene Kruis en de wijkzuster bedanken we voor de geweldige medewerking. Tevens dank aan diverse instanties die een geldelijk bedrag hebben gegeven. Zijn er nog ouders die hun peuter(s) op willen geven dan zijn er inschrijvingsformulieren verkrijgbaar op het sekretariaat Past. De Fauwestr. 31, of doorgeven aan één der bestuursleden. We hopen dat de peuterspeelzaal zal blijven voldoen aan een grote vraag van vele mensen uit Leveroy.

Het bestuur