Hartelijk dank aan bloemenleveranciers,

Categories :

November 1980 nummer 89

Hartelijk dank aan bloemenleveranciers,

De hele zomer door heeft de kerk bloemen gekregen van de parochianen. En dat wil heel wat zeggen. Dat spaart heel veel uit, want bloemen zijn duur en de kerk behoort nu eenmaal niet tot de meest vermogende instellingen van onze gemeente. We willen daarom allen bedanken die gratis bloemen brachten. Een heel bijzonder woord van dank richten we gaarne tot de familie Corsten-Reijnders, die ontzettend veel gladiolen naar de kerk hebben gesjouwd. Veel dank voor deze gulle gaven, waar we zeer fijn de kerk mee hebben kunnen sieren. En zo zien we toch telkens weer dat veel Leveroyse mensen het hart op de goede plaats hebben zitten.                                                                                           Kerkbestuur