SV Leveroy huldigt drie kampioenen

 

Januari 1987 nummer 168

SV Leveroy huldigt drie kampioenen

De drie mensen, die op Nieuwjaarsdag tijdens de instuif gehuldigd werden, zijn dit jaar de “ware” kampioenen van SV Leveroy, kampioenen van trouw, vastberadenheid en clubliefde. Har van Roy kreeg van voorzitter J. Vestjens het bronzen schild. Hij was 25 jaar lid van de vereniging en heeft zich  gedurende 10 jaar onverdroten ingezet voor het damesvoetbal. Voor de andere twee matadoren kwam het hoofdbestuur zelf naar Leveroy. Jo Moonen ontving de zilveren speld, die hem met ere werd toegekend. Hij was 30 jaar lid, 20 jaar bestuurslid, lange tijd voorzitter en hij organiseerde 15 jaar het Toto- en Lottowezen. Goud was er voor Wim Ottenheym. Hij was 30 jaar lid, 25 jaar penningmeester en 27 jaar bestuurslid. Hun verdiensten werden onder woorden gebracht door voorzitter J. Vestjens, en de waarnemend voorzitter van de KNVB stak niet onder stoelen of banken hoezeer de KNVB ingenomen is met mensen als deze, die in een niets ontziende ijver trouw blijven aan de vereniging. Pastoor Nijhof sprak van de goede diensten die zij daarmee ook aan de hele gemeenschap hebben bewezen door zich vooral voor de jeugd zoveel jaren belangeloos in te zetten. Het voor deze gelegenheid gevormde huisorkest onderstreepte met daverende serenades de woorden van de sprekers. De kampioenen werden gefeliciteerd en opgenomen in de voortreffelijke, sportieve feestvreugde van deze Nieuwjaarsdag.

Redaktie