Reservering bouwterrein voor de bouw van een semi-bungalow

Maart 1979 nummer 66

Reservering bouwterrein voor de bouw van een semi-bungalow te Leveroy

Er komen drie bungalowterreinen beschikbaar van gemeentewege op de gronden die de gemeente enige tijd geleden heeft aangekocht van de St. Barbaraparochie. Hiervoor komen alleen in aanmerking personen uit Leveroy ofwel zij die een sociale of economische band met Leveroy hebben. Een economische band is er als men werkt bij een bedrijf dat i Leveroy gevestigd is; een sociale band is er wanneer men eerste graad familierelaties (ouder/kind) in Leveroy heeft of gehuwd is met iemand die een dergelijke band met dit kerkdorp heeft. Al deze mensen kunnen vanaf maandag 12 maart 1979 aan B en W een bouwterrein ter reservering vragen. Dit dient te geschieden door middel van een op de afd. Gemeentewerken, Kerkstr. 47, verkrijgbaar formulier, dat zorgvuldig dient te worden ingevuld en vóór 31 maart 1979 bij B en W moet worden ingeleverd. Een situatietekening ligt op de afdeling gemeentewerken, waar U ook inlichtingen kunt krijgen. Dus vóór 31 maart 1979.

Gemeente Nederweert