Dankwoord kerkbestuur

December 1978 nummer 61

Dankwoord kerkbestuur

In het afgelopen jaar is er weer van alles tot stand gekomen in en rond ons kerkgebouw, waarbij vele mensen zijn betrokken geweest die onze dank verdienen. Er is hard gewerkt aan de verplaatsing van het H. Hartbeeld, er is een prachtig kruis in ere hersteld in de kerk, vele graven zijn opnieuw opgehoogd op het kerkhof, het kerkhof zelf werd goed onderhouden, de altaartrappen werden uitgebreid, de kerk werd maandelijks goed gepoetst, de collectanten waren altijd present, de verstandhouding was zeer goed, de administratie werd prima verzorgd, de tuin van de pastorie was vaak een klein paradijs….enz. enz. Wij zijn allen van harte dankbaar voor de soms indrukwekkende wijze waarop men zijn taak heeft volbracht. Vooral aan onze dagelijkse medewerker “de köster” brengen wij dank. Hij was er elke dag, vaak drie keer op een dag om alles klaar te maken en HH. missen muzikaal te omlijsten. Veel dank aan hem en zijn echtgenote van het kerkbestuur.