Uit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te Levero

Categories :

Juni 1988 nummer 184

Uit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te Leveroy

Leveroy 25 juli 1925: Bij de kerkconsecratie te Leveroy zag het kerkplein er door de aangebrachte versiering mooi uit. Een prachtige dubbele ereboog stond voor den ingang der kerk en vormde als het ware eene kroon boven het heerlijk nieuwe Heilig Hartbeeld. Een schitterende illuminatie verlichtte in den avond het kerkplein, terwijl een prachtig vuurwerk herhaaldelijk een glansvollen zachten gloed wierp op den heerlijken toren en het majestueuze H. Hartbeeld.

Uit bovenstaand bericht mogen we concluderen dat het H. Hartbeeld in juli 1925 is aangekocht, geplaatst en geïntroniseerd.

Pastoor J. Nijhof