Huldiging zangers

Zesde informatie-stencil November 1974
Mededelingen van Kerk- en Schoolbestuur en andere verenigingen van Leveroy

Huldiging zangers

Meerdere van onze koorzangers zijn al meer dan 25 jaar lid van het kerkelijk zangkoor. Wij willen daar dit jaar aandacht aan besteden en de schade dubbel en dwars inhalen. Allen die meer dan 25 jaar lid zijn, worden gehuldigd op 22 november a.s. vrijdagavond, tijdens een bijeenkomst in zaal LEVERONA, waarvoor alle zangers en hun echtgenotes zijn uitgenodigd. Zij krijgen de zilveren draagspeld, de zilveren erepenning en de oorkonde. Deze zangers zijn: de heren P. Ament, H. Frenken, Chr.H. Wijers, H. Mestrom, H. Wetemans, J. Corsten en P. Wijers. Eén zanger is als koorknaap begonnen onder pastoor de Fauwe bij het toenmalige kerkelijke knapenkoor. Hij heet M. Cuypers. Hij is nu 50 jaar lid van het kerkelijk zangkoor. Aan hem zal alles worden uitgereikt in het goud. Van deze plaats danken wij allen voor hun belangeloze inzet voor de kerkgemeenschap van Leveroy.

Tags: