Damescomité fanfare Concordia

December 1980 nummer 90

Damescomité fanfare Concordia

Wat is het damescomité ? Het is een aanvulling op het bestuur van de fanfare en wel voor de typisch vrouwelijke taken. Wij verzorgen bv. de koffietenten tijdens de feesten en zorgen voor eten voor de hulpen tijdens de kermis. Wij gaan proberen wat geld in het laadje te brengen, zodat wij de fanfare financieel wat kunnen steunen. Wij proberen dit door middel van akties bv. de verjaardagsaktie !!

Wat is nu de verjaardagsaktie ?
Iedere inwoner van Leveroy die jarig is, bezorgen we een kaartje. En wordt U 65 jaar, dan krijgt U ook een kleine attentie.

Wat wij van U vragen is:
Wilt U ieder jaartje dat U telt
voor ons omzetten in geld.
Wij vragen een cent voor ieder jaar,
zó krijgen wij wat bij elkaar !!

Deze aktie gaat in per 1 januari 1980 en natuurlijk is Uw leeftijd strikt persoonlijk en houden wij die geheim! Bij voorbaat hartelijke dank.

Damescomité