Belangrijke mededeling van het Groene Kruis voor alle inwoners

Categories :

Juli 1979 nummer 71

Belangrijke mededeling van het Groene Kruis voor alle inwoners

In de jaren dertig zijn sommige mensen zeer bij de tijd geweest en uiterst slim. Zij hebben toen het Groene Kruis in Leveroy opgericht. Eén van die oprichters leeft nog, nl. de heer Frits Geraets aan de Barbarastraat. Wat hij toen gedaan heeft met die anderen dat is een zegen en blijft een zegen voor Leveroy, en dat moet ook een zegen blijven. Het motto van de oprichters van het eerste uur was: allen voor allen !! In 1939 heeft Leveroy zich officieel aangesloten bij het Limburgse Groene Kruis en dus bestaat het G. K. Leveroy dit jaar 40 jaar, een feit dat in de jaarvergadering niet gevierd maar wel herdacht wordt. Het Groene Kruis heeft onschatbare verdiensten gehad voor Leveroy, zeker in de barre T.B.C. tijd toen vele mensen een beroep moesten doen op het Groen Kruis, omdat er vele bedlegerig waren en hulp nodig hadden. Dat was in de jaren 1939-1945. De wijkzuster had toen alleen voor Leveroy handen vol werk.  Langzaamaan zijn we al die positieve zaken van het Leveroyse Groene Kruis een beetje vergeten en daarom is het misschien te verklaren dat niet alle mensen lid zijn in 1979. Voorheen was iedereen lid. Daarom doen wij ook nu een beroep op U allen. Wordt of blijft lid van het Groene Kruis, ook als er straks een wijziging komt in de wetgeving en als al het kruiswerk gaat vallen onder de algemene wet bijzondere ziektekosten. Toch moet U dan lid zijn of worden ! Want wij kunnen U niet missen en wij kunnen dus zeker het Groene Kruis niet missen, want er moet een plaatselijk contact blijven en er moet een bijdrage van de leden blijven omdat het Rijk niet meer geld wil steken in het kruiswerk. En wie niet meedoet zal straks toch een flinke bijdrage moeten storten, een bijdrage die zeker 2,5 maal de contributie zal bedragen. Dus lid-zijn is en blijft belangrijk !!!! En denk er ook aan: bij de contributie die U nu betaald als lid, daar doet de overheid (de gemeenten) het dubbele bij !! Vandaar: in de komende weken komen de leden van het bestuur bij U aan de deur en vragen U om lid te worden. Wij hopen dat iedereen dan overgaat tot het lidmaatschap van het Groene Kruis, dat U elk moment van de dag nodig kunt hebben.

Het Bestuur