Concordia op hoog niveau

Categories :

November 1988 nummer 189
Concordia op hoog niveau

Zondag 16 oktober 1988. De laatste klanken van Fanfare Concordia in de Oranjerie te Roermond zijn weggestorven om 17.15 uur. De vele jongere leden ravotten met elkaar in de foyer van het theater alsof ze zojuist een spelletje knikkeren achter de rug hebben. De oudere leden zij stil en wegen de kansen. De direkteur loopt wat zenuwachtig heen en weer. Het bestuur van fanfare Concordia wacht gelaten af. Velen beseffen dat er hier en daar iets mis ging. Maar de ouderen herinneren zich de wimpels van de 4e, de 3e, de 2e, de 1e afdeling en de wimpel in de afdeling uitmuntendheid. Zou ook de muziek in de Ere-afdeling de oren van de jury gestreeld hebben ? En zou dit beloond worden met ene goede eerste prijs ? De spanning stijgt als de jury de uitslag bekend maakt. Fanfare Concordia uit Leveroy onder de leiding van de heer Theo Schreurs krijgt 310,5 punten met promotie naar de superieure afdeling. De spanning breekt en de leden juichen. Concordia heeft het weer gemáákt. Zij heeft het hoogste niveau bereikt. Superieur!! De parochie Leveroy heeft bijzondere hoogachting en respect voor dit korps. Een jaar lang is er keihard gewerkt. Vaak met de tanden op elkaar. Dit succes is ten volle verdiend en onze felicitaties zijn daarom loyaal en royaal en……….van harte!!

Pastoor J. Nijhof