Alofs – Theelen, Tilly


Categories :

Dankbaar gedenken wij
Tilly Alofs – Theelen

weduwe van
Pierre Alofs

Zij werd geboren op 11 augustus 1916 te Roermond en overleed op 25 juli 2000 in Verpleeghuis Hornerheide te Hom, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten.
We konden niet meer met je praten.
Die blik die stilte, dat deed vaak zeer.
De moeder van vroeger was je niet meer.
We zagen wel je stil verdriet.
Maar helpen konden we je niet.

Rust nu maar uit Mam.

Na een plechtige Uitvaartdienst op 29 juli in de St. Barbarakerk te Leveroy hebben wij haar bij pap ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.
Uw hartelijke blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd.

Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.
Kinderen kleinkinderen en achterkleinkind