Evers – Puts, Trui


Categories :

Dankbaar gedenken wij

Trui Evers – Puts

weduwe van

Wiel Evers

Zij werd geboren te Brachterbeek op 3 november 1910 en overleed te Roermond op 23 juni 2000. Na een plechtige Uitvaartdienst op 28 juni in de St. Barbarakerk te Leveroy hebben wij haar bij pap ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

“Oos mam waas ein heel gooi mam”

Mam heeft een lang leven gehad. Ze is maar liefst 89 jaar geworden. Samen met pap kreeg zij zeven kinderen. Het was hard werken in die tijd, maar mam deed dat met trots. Zij hielp op de boerderij. zorgde dat de tun er altijd netjes bij lag en beleefde veel genot aan de jaarlijkse inmaak. Maar een ding is nooit geëvenaard. Mam bakte heerlijke “linzevlaal”, waar wij allemaal gek op waren. De familie werd steeds groter, wel aangetrouwde kinderen en kleinkinderen. En allemaal kwamen wij . . of dat in Merum, Herten of Leveroy was . . . bij haar THUIS!

Mam was een sterke vrouw, die vele tegenslagen in haar leven wist te overwinnen, zoals het overlijden van Wim, Huub en Pap. Steeds weer had zij de kracht om verder te gaan en dat deed zij ook. Zij had oprechte belangstelling voor ieders toekomst, tot op de laatste dag. Onze gedachten gaan uit naar de ontelbare gezellige momenten, zoals familiefeestjes. of als wij aan het kaarten waren. Het is jammer dat haar gezondheid zo slecht werd. Mam is de laatste veertien dagen verzorgd in Hospice “De Ark”, omringd door haar familie. Uiteindelijk is zij rustig ingeslapen.

Het is ons maar geleend. 
de vele mooie dingen. 
Ons onbetwist eigendom. 
zijn de herinneringen.

Mam. oma, bedankt.

Uw hartelijke blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen  wij u oprecht dank.
Kinderen Evers,
klein- en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 20 augustus om 10.00 uur in de h. Barbarakerk te Leveroy.