Zwambag, Wim


Categories :

Een liefdevolle herinnering aan

Wim Zwambag

15 juni 1933 –  2 juli 2017

echtgenoot van
Annie Elberse

Wim, Als ’n rode draad door het leven is je optimisme altijd graag gezien. Je zei altijd: ” Al is het maar voor even ik word heel graag honderd en tien.” Je straalde altijd bij ’t zien van je Maatje, want Annie was alles voor jou. Door de loop van de jaren was dat niet veranderd Annie was en bleef tot ’t einde, je geliefde vrouw.

Lieve Pa, Een lach en een traan, je leven lang.
Wij hopen nu dat je gelukkig en tevree uitrusten kan.

Voor uw vriendschap tijdens zijn leven en uw aanwezigheid bij zijn afscheid zeggen wij hartelijk dank! Annie Zwambag – Elberse Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.