Roij van – Lenders, Dora


Ter dankbare herinnering aan

Dora Lenders

weduwe van
Sjeng van Roij

Geboren te Helden-Panningen op 25 januari 1912, overleed zij vredig in het Verpleeghuis Hornerheide te Horn op 13 december 1995. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Dora was de eenvoud zelve. Onopvallend ging zij haar levensweg. Zij stond nooit vooraan. Zij bleef liever op de achtergrond en van daaruit deed zij haar vele goede werken voor de familie en voor vele anderen. Mensen in nood deden nooit tevergeefs een beroep op haar. Met blijheid hielp zij mensen die geholpen moesten worden. En altijd met bescheidenheid en met een vanzelfsprekendheid waar men stil van werd. Dora was groot in het kleine. Zij hield van wat de Schepper ons gegeven heeft aan bloemen en planten. Zij behandelde ze alsof het mensen waren en koesterde de natuur als een Godsgeschenk. Zij was een diepgelovige vrouw. God was haar Vader, Maria haar moeder en de kerk was haar lief. Met ingehouden vroomheid en trouw was zij, zolang
het ging, elk weekend in de parochiekerk, biddend, zingend en met een grote ingetogenheid voor ’t Heilige. Jarenlang woonde zij samen met haar zus Nella. Zij hoorden bij elkaar, zoals muren bij een huis. Samen uit, samen thuis, dat was hun motto. Zij waren tevreden en samen gelukkig, totdat zij gescheiden werden om de gezondheidstoestand van Dora. Dat was een kruis. Maar ook dat hebben zij samen gedragen, vooral ook omdat Dora een liefdevolle opvang kreeg in het Verpleeghuis “Hornerheide”, zó liefdevol, dat zij er zich echt thuis voelde. De familie mist nu een lieve zus en tante, maar voelt zich sterk getroost doordat haar blijheid en haar veelvuldige talenten in hen blijven voortleven. Moge zij zo rusten in vrede in ons en in Gods nabijheid.

Uw hartelijke blijken van medeleven, hebben wij bijzonder gewaardeerd.
Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.
Familie Lenders.
Familie van Roij.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zon-dag 28 januari 1996 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.