Cuijpers, Wilhelmus


Categories :

Ter gedachtenis aan

wilhelmus cuijpers

echtgenoot van

Maria Joanna Petronella Reijven

Hij werd geboren te Leveroy 29 juli 1908. Hij overleed, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken, op zaterdag 30 september 1967 in het St. Jansziekenhuis te Weert. Hij werd begraven te Leveroy op 4 oktober d.a.v.

Een arbeidzaam en vruchtbaar leven werd hier op aarde afgesloten, het leven van een man, die, een-voudig was en goed en oprecht godsdienstig. Hij stond volJp in het leven. Hij diende de gemeenschap in vele bestuursfuncties en heeft velen met raad en daad bijgestaan.

Schijnbaar nog in de kracht van zijn leven en temidden van zijn werk werd hij door een ongeneeslijke ziekte getroffen, die hem in enige dagen volkomen machteloos maakte. In enige maanden werden al zijn krachten gesloopt, zodat de dood tenslotte voor hem als een verlossing kwam. In hem verliest zijn echtgenote een trouwe, hartelijke man, zijn dorpsgemeenschap een actieve medewerker en vele anderen een goede vriend. In grote dankbaarheid mogen wij allen deze mooie gedachtenis aan hem bewaren. Blijven wij in zijn voetstappen treden, en laat ons vooral hem gedenken in ons gebed, opdat hij, nu bevrijd van zijn aardse lijden, moge komen tot de volkomen verlossing in de Heer. Mijn dierbare echtgenote, voor U is miin heengaan de grootste smart. Moge God uw troost zijn, zoals Hij onze kracht was tijdens mijn ziekte. Ik dank u voor de liefde en trouw, waarmee gij 26 jaar voor mij zo’n grote steun zijt geweest, niet in het minst ook in de dagen van mijn langdurige ziekte. Ook al mijn familieleden en vrienden wil ik danken voor hun hartelijkheid en vriendschap. Tot weerziens. Heer geef hem de eeuwige rust.

Voor uw deelneming in ons verlies en de berafenis van mijn lieve man betuig ik hiermede mijn oprechte dank.

Mevrouw M.J.P. Cuijpers- Reijven